Viktigt att träna om du drabbas av cancer

Marcus Jonsson i Almedalen

Marcus Jonsson deltog i Fysioterapeuternas seminarium i Almedalen

Marcus Jonssons forskning visar att träning ökar chansen att överleva cancer och minskar risken för återfall. Trots detta får inte alla cancerpatienter möjlighet till rehabilitering och anpassad träning. Örebroforskaren var på plats i Almedalen för att lyfta frågan.

– Alla cancerpatienter borde bli erbjudna rehabilitering, sade Marcus Jonsson på Fysioterapeuternas seminarium Är cancer plus träning lika med sant? i Almedalen.

Var 10:e minut får någon i Sverige en cancerdiagnos. De goda nyheterna är att fler blir botade eller lever länge med sjukdomen. Utgångspunkten för seminariet var att cancerbehandlingen har blivit bättre men att rehabiliteringen inte har hängt med.

– Den stora frågan är hur vi ska nå dem som inte redan är frälsta när det gäller träning. Samtidigt måste de som redan tränar få information om att det är viktigt att de fortsätter som tidigare, sade Marcus Jonsson.

Han har skrivit en doktorsavhandling om cancer och fysisk aktivitet vid Örebro universitet. Hans forskning visar inte bara att chansen att överleva sjukdomen ökar utan att risken för återfall minskar. Dessutom motverkar träningen trötthet och ökar livskvaliteten.

Stora regionala skillnader

– Fysisk aktivitet kan förebygga cancer och till och med ha en viss effekt på tumören för dem som redan drabbats. Men träningen måste anpassas till behandlingen, berättade Marcus Jonsson.

Idag finns det stora regionala skillnader och även skillnader inom regioner för olika cancerformer när det gäller vilken rehabilitering som erbjuds. Dessutom saknas rutinmässig uppföljning.

Alla deltagare i seminariet var överens om att det krävs en förändring och att alla måste arbeta för det utifrån sina roller. Marcus Jonsson fortsätter sin forskning och undersöker nu även när det är bäst att prata träning med patienterna.

– Får de råd om träning samtidigt som cancerdiagnosen kommer inte alla kunna ta emot informationen. Det måste komma vid rätt tillfälle – och att givetvis ges till alla, avslutar Marcus Jonsson.

Text och foto: Linda Harradine

Deltagarna i seminariet bollar runt ballonger.

Rörelse var ett självklart inslag även i seminariet och deltagarna uppmanades att anta utmaningen att hålla flera ballonger i luften.

I seminariet deltog: Marcus Jonsson, legitimerad specialistsjukgymnast, Universitetssjukhuset i Örebro och forskare Örebro universitet, Eva Hansen, generalsekreterare, Cancerrehabfonden, Louise Andersson, huvudsekreterare, Samordnad utveckling för god och nära vård, Kristina Nilsson, vice ordförande riksdagens socialutskott, Socialdemokraterna, Johan Hultberg, Riksdagsledamot, Moderaterna.