Viktor Sjöberg fick stipendium av Kung Carl XVI Gustaf

Viktor Sjöberg och kungen skakar hand.

Viktor Sjöberg fick ta emot stipendiet från Kung Carl XVI Gustaf. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Som en av 14 utvalda forskare från hela landet fick Viktor Sjöberg, filosofie doktor i miljövetenskap vid Örebro universitet, delta på en mottagning vid slottet i Stockholm och ta emot ett stipendium från Kung Carl XVI Gustaf.
– Det känns jättekul att få erkännande för den forskning man har gjort, säger Viktor Sjöberg.

Viktor Sjöberg, filosofie doktor i miljövetenskap, arbetar som postdoktor på Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. Hans forskning handlar om att nyttiggöra olika restprodukter genom att bland annat utvinna värdemetaller ur dem.

– Det spelar inte så stor roll om det handlar om gruvavfall, aska eller slagg. Det finns redan metoder för att få ut de värdemetaller man är intresserad av, men det blir till enormt höga kostnader. Det jag har tittat på är billiga och enkla lak-metoder som utnyttjar naturliga förhållanden, säger Viktor Sjöberg.

Blev nominerad av kollega på institutionen

Något som Viktor var helt ovetande om, var att professor emeritus Bert Allard valde att nominera honom till ett stipendium ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Plötsligt en dag fick Viktor ett brev från Hovet, med en inbjudan till en mottagning på slottet i Stockholm.

I onsdags förra veckan, 8 maj, var det dags och väl på plats väntade nästa överraskning: Kung Carl XVI Gustaf själv.

– Vi kom dit till 14:45, mottagningen skulle börja klockan 15:00, och först då fick vi reda på att kungen skulle komma. Det var inget som stod i inbjudan. Kungen är fondens ordförande och har en stor roll i vilka av de nominerade som blir utvalda att få stipendierna. Av ett 60-tal inkomna nomineringar blev 14 utvalda, berättar Viktor Sjöberg.

Stipendium på 85 000 kronor för utförd forskning

Sedan presenterades forskarna innan de fick gå fram och ta emot stipendiet på 85 000 kronor och ett handslag från kungen.

– Det känns jättekul, att bli utvald bland så många nominerade och få erkännande för den forskning man har gjort, säger Viktor Sjöberg.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Motiveringen:

Det moderna tekniska samhället har ett ökande behov av metaller för speciella ändamål och en förväntad brist på ett tiotal sällsynta metaller förutses i en nära framtid. Låghaltiga förekomster i berggrund liksom i restprodukter är intressanta som framtida råvaror.

Viktor Sjöberg har utarbetat effektiva biokemiska processer för utvinning av värdefulla metaller från exempelvis slagg och aska. Mikroorganismer medverkar till urlakning av metaller som sedan binds till kolföreningar från humusprodukter och träflis varifrån metallerna kan avskiljas.

Viktor Sjöberg får ett stipendium på 85 000 kronor för forskning rörande utvinning av värdefulla metaller från restprodukter.