Vill motverka sjukskrivningar tidigt – forskare söker deltagare till studie

Rebecca Lennartsson och Ida Flink.

Rebecca Lennartsson och Ida Flink.

Stress och smärta är två av de vanligaste orsaken till sjukskrivningar i dag. Nu vill Örebroforskare undersöka om det går att motverka stress- och smärtrelaterad ohälsa med två utvalda insatser på arbetsplatsen.

Vill du delta i en arbetsplatsinsats för att förebygga stress- och smärtrelaterade sjukskrivningar?

Läs mer om studien här.

Kontakt: Rebecca Lennartsson, 019 – 30 12 20, This is an email address

– Vi vill förhindra sjukskrivningar orsakade av stress- och smärtrelaterad ohälsa i ett tidigt skede, säger Ida Flink, lektor i psykologi och ansvarig för studien.

Det handlar om både föreläsningar och arbete i mindre grupper med kommunikation och problemlösning. Insatserna har visat sig fungera väl i tidigare studier där Örebroforskarna lyckades förebygga långvariga sjukskrivningar hos personer med ryggsmärta.

– Det är vanligt att olika typer av smärta som ryggont, huvudvärk och magont hänger ihop med stress. Därför vill vi undersöka om samma insatser kan ge positiva effekter hos personer med stressproblematik också, säger Ida Flink.

Både chefer och anställda deltar

Deltagare i studien kommer slumpmässigt att erbjudas en av två arbetsplatsinsatser. Den ena består av två föreläsningar om stress- och smärtrelaterad ohälsa och tips på hur man kan motverka den. Den andra handlar om att i grupp arbeta med bland annat kommunikation och problemlösning.

 – Man kan säga att fokus i insatserna ligger på information respektive färdighetsträning, förklarar projektsamordnaren Rebecca Lennartsson.

I steg ett riktar sig studien till första linjens chefer och ska hjälpa dem i arbetet med att förebygga sjukskrivningar. När en chef har valt att medverka ges även dess medarbetare möjlighet att delta i studien.

– Det har varit stort intresse för projektet och de som har deltagit hittills har varit positiva. Många arbetsledare ser det som en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Rebecca Lennartsson.

Konkreta verktyg är målet

Hittills har runt 30 chefer och 100 arbetstagare deltagit i studien. Målet är konkreta verktyg som chefer och arbetsledare kan använda för att hjälpa sina anställda med stress- och smärtrelaterad ohälsa. Nyligen har forskarna också fått medel för att i nästa steg, tillsammans med Regionhälsan i Örebro län, arbeta med att införa insatserna.

– Arbetsledarna som har deltagit i studien är väl medvetna om problematiken med sjukskrivningar på grund av stress och smärta, och de efterfrågar ett strukturerat sätt att jobba med dessa frågor, säger Ida Flink.

Text och foto: Jasenka Dobric