Zebrafisken ska hjälpa forskarna spåra vad som gör oss till kvinnor och män

En zebrafisk mot vit bakgrund.

Zebrafiskar kommer att spela en viktig roll i forskningsprojektet om hur hjärnan utvecklas. Foto: Istock

Det kan finnas gener som styr så att hjärnan utvecklas på olika sätt för män och kvinnor.
Forskare vid Örebro universitet kommer nu att undersöka vad som händer när hjärnan bildas.
Till sin hjälp har de en randig fisk.

Redan tidigare har forskning vid Örebro universitet på zebrafiskar studerat vilka signaler som startar utvecklingen av testiklar respektive äggstockar.
Nu kommer forskarna att gå vidare.

Med ett förnyat stöd på totalt 3,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet kommer Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet, att leda ett forskningsprojekt som ska utreda om även hjärnans tidiga utveckling hos hanar och honor styrs av gener.

Styr utveckling av skägg och röst

Man har tidigare trott att hormoner från äggstockar respektive testiklar styr resten av utvecklingen i kroppen till kvinna och man. Det handlar då till exempel om utvecklingen av skäggväxt, bröst, beteende och röst.

Men den bilden kan nu komma att förändras.

– Det finns nu gott om indicier som pekar på att även hjärnan har ett genetiskt system som styr utvecklingen av hanlig och honlig hjärna, säger professor Per-Erik Olsson.

För i studier på däggdjur har han redan sett att det finns gener i hjärnan som skiljer sig mellan hanar och honor, redan innan de manliga och kvinnliga hormonerna, androgener och östrogener börjar produceras i kroppen.

Genom att undersöka zebrafiskar kommer nu forskningsprojektet att se om det finns särskilda gener som styr bildandet av egenskaperna i hjärnan.

Just zebrafiskars könsutveckling går att manipulera på ett sätt som gör dem lämpliga för den inledande forskningen. Därefter kommer studier på däggdjur, möss och råttor, att genomföras för att se om generna har samma funktion där.

– Vi kommer att utreda vilka signaler som under tidig embryoutveckling är inblandade i bildandet av kvinnliga respektive manliga egenskaper hos hjärnan, säger Per-Erik Olsson.

Per-Erik Olsson i vit labbrock i ett laboratorium.

Per-Erik Olsson kommer att leda forskningen. Foto: Kicki Nilsson/ICON Photography

"Mycket glada"

Forskningen kommer att ske vid Centrum för livsvetenskap vid Örebro universitet. Projektet startar nästa år och kommer sedan att pågå till och med 2023.

– Vi är mycket glada över att ha fått stöd från Vetenskapsrådet för vår fortsatta forskning inom utvecklingsbiologi och ser fram emot ett starkt stöd från universitetet för att säkerställa den infrastruktur som krävs för projektets genomförande, säger Per-Erik Olsson.

Text: Jesper Mattsson