Styrelsen beslutar om fortsatt utvecklingsarbete av Restaurang- och hotellhögskolan

Lars Haikola.

Universitetsstyrelsens ordförande Lars Haikola

– Universitetsstyrelsen har beslutat att bredda och fördjupa beslutsunderlaget och dra nytta av det stora engagemang som många har visat. Utvecklingsprojektet, som rektor initierat, är centralt, säger Lars Haikola, Örebro universitets styrelseordförande.

– Ett utvecklingsarbete är nödvändigt. Fokus är dialog, delaktighet och ansvar. Vi hoppas att alla som har möjlighet bidrar, fortsätter Lars Haikola.

Nu startar utvecklingsprojektet, som leds av Agneta Blom, docent i statskunskap. 

– Jag ser fram emot nya kreativa lösningar från branschföreträdare, region och kommun. En viktig utgångspunkt är givetvis utvecklingsarbetet som redan pågår på institutionen, säger Agneta Blom.

Agneta Blom.

Agneta Blom

Samtidigt går arbetet vidare med en risk- och konsekvensanalys och analyser av ekonomi och infrastruktur. Målet är att styrelsen kan fatta beslut på mötet i juni 2021.

Styrelsens beslut:

  • Ett bredare och djupare underlag ska komplettera befintlig utredning före beslut om lokalisering och utveckling av RHS. Det utvecklingsprojekt som rektor presenterat  utgör ett sådant underlag.
  • Rektor uppdras att ta fram underlag avseende lokalförsörjning, annan infrastruktur, ekonomi och arbetsmiljö som en konsekvens av olika lokaliseringsalternativ för verksamheten.
  • Progress i utvecklingsprojektet liksom underlag avseende lokalförsörjning, annan infrastruktur, ekonomi och arbetsmiljö ska löpande rapporteras vid styrelsens möten under 2020/2021.
  • Styrelsen inom sig utser ett särskilt arbetsutskott med uppdraget att närmare följa det fortsatta arbetet. Utskottet ska bestå av Lars Haikola, Hans Enocson och Cissi Billgren Askwall.