Akademisk högtid ställs in 2021

Studenter håller fanor på akademisk högtid. Finklädda människor står upp i en aula och tittar på.

Högtiden är ett stort arrangemang med många människor på plats samtidigt. Universitetet har därför beslutat att ställa in evenemanget 2021.

Örebro universitet har beslutat att ställa in nästa års akademiska högtid.
Vid det stora evenemanget brukar nya professorer installeras, doktorer promoveras och allmänheten får också möjlighet att lyssna på ett brett utbud av föreläsningar.
Risken för spridning av covid-19 gör nu att högtiden ställs in.

Under två dagar i början av februari varje år brukar den akademiska högtiden genomföras. Vid den traditionsenliga ceremonin installeras nya professorer inför många inbjudna gäster. Samtidigt promoveras nya doktorer och hedersdoktorer och pedagogiska priser delas ut.

De får också tillfälle att möta allmänheten i de populärvetenskapliga föreläsningar som hålls på Conventum Konferens i centrala Örebro. Under senare år har den delen varit så populär att salarna ofta blivit helt fullsatta.

Lång förberedelsetid

Den akademiska högtiden är ett stort arrangemang som kräver lång förberedelsetid. Förutom ceremonin och föreläsningarna ges också en akademisk festkonsert och en bankett. Allt med många människor på plats samtidigt.

– Vi kan tyvärr inte genomföra den akademiska högtiden på ett sätt som är helt smittsäkert. Därför fattar vi beslut redan nu om att ställa in, säger rektor Johan Schnürer.

Hoppas kunna komma tillbaka

Universitetet kommer att undersöka om det går att bjuda allmänheten på populärvetenskapliga föreläsningar via nätet i februari. Men för den akademiska högtiden blir det ett års paus.

– Vi hoppas verkligen att vi kan återkomma 2022. Det är en viktig och uppskattad tradition som vi väldigt gärna vill kunna genomföra varje år, säger Johan Schnürer.