Årets pedagogiska pristagare överraskades mitt i zoommötet

Joakim Petersson och Annika Göran Rodell.

De trodde att de skulle delta i ett zoommöte med prorektor Anna-Karin Andershed om högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Men istället fick Annika Göran Rodell och Joakim Petersson det glada beskedet att de är årets pedagogiska pristagare.
– Åh, jag blir tårögd, wow!, säger Annika Göran Rodell.

I bedömargruppen ingick Kristin Törnqvist (Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, Örebro studentkår), Emil Kihlgård (kommunikatör, Örebro studentkår) och Hanna Persson och Malin Bergman (representanter från olika kårsektioner).

Studentkåren, prorektor Anna-Karin Andershed, studenter och representanter från Kriminologiprogrammet och Restaurang- och hotellhögskolan fanns på plats när Annika Göran Rodell och Joakim Peterson kom in i zoom-rummet. Efter en kort inledning avslöjade Kristin Törnqvist från Örebro studentkår att de är årets vinnare av pedagogiska priset.

– Pedagogiska priset är stort att få. Utbildningen är det centrala, det är därför vi är här, säger Annika Göran Rodell, från Restaurang- och hotellhögskolan.

– Pedagogiska priset är det finaste priset man kan få under sin lärarkarriär, tillägger Joakim Petersson från Kriminologiprogrammet.

Priset ska gå till lärare som är kunniga, engagerade och som förmedlar sin kunskap på ett pedagogiskt och engagerat sätt. Det har delats ut av Örebro studentkår på uppdrag från Örebro universitet sedan 1999.

– Örebro universitet har gjort stora investeringar i högskolepedagogisk utveckling under de senaste åren, för att sätta ljus på vårt målinriktade kvalitetsarbete inom utbildningsområdet. Denna utmärkelse är ytterligare ett sätt att uppmärksamma lärarnas betydelse och ge bekräftelse till personer vars undervisning studentkollektivet särskilt velat lyfta. Det är alltid speciellt att vara med vid tillkännagivandet av pristagarna, då det blir väldigt tydligt hur betydelsefullt priset är både för dem och för studenterna, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

Ny metod för att utse vinnarna till pedagogiska priset

Örebro studentkår har i år använt sig av en ny metod för att utse årets pedagogiska pristagare. Innan bedömargruppen fick ta del av nomineringarna hade de helt anonymiserats. Det enda material gruppen fick ta del av var fritextsvaren, lärarnas poäng och genus.

– Vi ville ha nomineringarna så anonyma som möjligt så att vi inte omedvetet påverkade utgången, säger Kristin Törnqvist, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar vid Örebro studentkår.

Nomineringsgruppen bedömde främst vad som hade skrivits i fritextsvaren och den poäng lärarna har fått inom respektive kategori.

Under 2020 har lärarna fått ställa om undervisningen på olika sätt på grund av corona-pandemin. Och deras förmåga till omställningen har varit en viktig för studenterna. Därför valde Örebro studentkår att lägga till kategorin ”Läraren har visat förmåga att agera flexibelt i den situation som har uppstått med anledning av pandemin”.

– Det är jätteviktigt hur de har kunnat ställa om. Och det är kul att se att det har fungerat bra för väldigt, väldigt många. Men givetvis är de andra kategorierna också viktiga i bedömningen.

En annan nyhet till årets pedagogiska pris är att har kunnat nominera en man, en kvinna eller en lärare med en annan könstillhörighet.

 – Det här har varit en stor fråga för Örebro studentkår. Vi vill inte diskriminera någon utan alla ska få möjlighet att nomineras och vinna pedagogiska priset, säger Kristin Törnqvist.

Text: Anna Asplund
Foto: Jesper Mattson och Hans Lundholm

Annika är en fantastisk lärare samt föreläsare och hennes stora intresse för lärande gör henne till en unik lärare. Hon ger inte bara sina studenter förutsättningar för lärande utan hon brinner även för att studenterna verkligen ska lära sig, utvecklas och tänka kritiskt. Hon tillgodoser allas behov och förmågor samt inkluderar alla studenter med hjälp av hennes stora engagemang.

Annika har under hösten skapat en undervisningsmiljö som inspirerar, visat på en formidabel kreativitet och hon har lyckats få distansundervisningen rolig för sina studenter. 

Annika är en fantastisk problemlösare och uppmuntrande lärare. Hennes krav är höga på sina studenter som sporrar dem att prestera högre, vilket stärker studenternas akademiska utveckling. Hon skapar ständigt undervisningsmiljöer som är givande och innovativa, genom nya möjligheter, vilket leder till utveckling av roliga och nytänkande kurser.

Annika är en av årets pristagare för sitt stora intresse för lärande och för hennes förmåga att se alla studenter!

Joakim visar ett stort engagemang för pedagogik, ett intresse för sina studenter samt en brinnande passion för sitt ämne. Han ger sina studenter intresse i allt han tar sig an genom sina goda föreläsningsmetoder, bra struktur på sina föreläsningar och för att han alltid har en positiv attityd.

En bra föreläsare är inte bara en bra talare utan är också bra på att lyssna på och bry sig om studenterna, vilket Joakim är. Han tillmötesgår alla studenters reflektioner och tankar, vilket leder till att han är extremt ödmjuk och inkluderande, men även rättvis.

Den digitala omställningen har Joakim skött exemplariskt, han har stor förståelse för sina studenter vad gäller både förutsättningar och motivation. Han kompletterar sin utbildning med tips på aktuell läsning och dokumentärer för att skapa en förståelse för undervisningsämnet.

Med sitt engagemang, intresse och brinnande passion är Joakim förtjänt det pedagogiska priset!