Campus USÖ inviger sin fjärde våning

Martin Gunnarsson och Per Thunberg klipper band.

Martin Gunnarsson och Per Thunberg inviger den nya fjärde våningen på Campus USÖ.

Nu har Campus USÖ öppnat sin fjärde våning.
– Det är ett tecken på att läkarutbildningen är i full drift och att forskningen har vuxit, säger Martin Gunnarsson, prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Campus USÖ började byggas när Örebro universitet fick läkarutbildningen och stod färdigt 2014. Framtiden byggdes in i det nya trevåningshuset, som konstruerades för att kunna få ytterligare en våning.

Den extra våningen gör att utbildningen, forskningen och administrationen har fått mer ändamålsenliga lokaler.

– Vi har till exempel kunnat samla forskningslabb på två plan. Nu kan vi också hålla examinationer med olika moment utan att behöva utrymma lärarnas arbetsrum, säger Martin Gunnarsson, som på onsdagen klippte det obligatoriska bandet tillsammans med Per Thunberg, verksamhetschef på kliniskt forskningscentrum på Region Örebro län.

Den nya våningen underlättar också fortsatt utveckling av  forskningssamarbetet med Region Örebro län.

– Det fungerar bra idag, men nu har vi än större möjligheter att hitta synergier, säger Martin Gunnarsson.

Det nya lokalerna ger idag stora fördelar enligt säger Martin Gunnarsson, men han ser också ett behov av utökade lokaler i framtiden.

Text: Maria Elisson
Foto: Annika Rolland