Campusmässan 2020 – en mötesplats för studenter och arbetsgivare

Studenten Lisa Bark samtalar med Marcus Trygg från Försvarsmakten under Campusmässan 2020.

Studenten Lisa Bark samtalar med Marcus Trygg från Försvarsmakten under Campusmässan 2020.

När Campusmässan slog upp portarna fanns 110 utställare på plats för att möta universitetets studenter. Här finns det något för både de som är i början av sin utbildning och de som snart tar examen. Utställarna söker studenter som vill ha sommarjobb, praktik, examensarbete eller tillsvidareanställning.

Lisa Bark läser andra terminen på det nystartade programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Hon har gjort lumpen och är med i hemvärnet.

– I framtiden vill jag gärna jobba inom Försvarsmakten med kommunikation och samverkan, säger Lisa Bark.

Försvarsmakten är en av de största arbetsgivarna i Örebro och är med på Campusmässan för att de främst söker IT-tekniker.

– Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförbandets stab finns i Örebro och arbetar för säker telekommunikation, berättar Marcus Trygg som står i montern.

Även Örebro kommun finns på plats under Campusmässan. Muamer Sepic har studerat till socionom vid Örebro universitet. Nu arbetar han som enhetschef för hemvården och står i montern för att berätta om vilka kompetenser kommunen är i behov av.

– Vi söker sjuksköterskor, lärare och socionomer, både för sommarjobb och för tillsvidareanställning, säger Muamer Sepic.

Muamer Sepic.

Alumnen Muamer Sepic berättar om vilka kompetensområden Örebro kommun är i behov av.

Rasmus Bäck, Simon Johansson och Karl Eriksson

Rasmus Bäck, Simon Johansson och Karl Eriksson läser termin 8 på civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik och är intresserade av sommarjobb inom programmering.

Maria Soltani Strömberg

Byggingenjörsstudenten Maria Soltani Strömberg besökte Tyréns monter eftersom hon är intresserad av att jobba på ett mindre företag. I montern mötte hon Oscar Hellgren och Daniel Löfqvist.

Carl Wiström

Carl Wiström läser till ämneslärare inom idrott och engelska. Han har bland annat besökt Lindesberg kommuns monter där han har fått tips om att redan innan examen börja kontakta de skolor han vill jobba på.

Lotta Strömer och Inger Bernhardsson.

Rekryteringslots Dalarna är ett samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare. Tillsammans visar de upp en bredd av arbetsgivare och kommuner som bland annat är i behov av pedagoger, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer, ingenjörer och jurister. Lotta Strömer och Inger Bernhardsson fanns på plats i montern för att träffa mässans besökare.

Erica Algotsson.

Erica Algotsson är projektledare för Campusmässan som i år har 110 utställare. Hon märker att fler utställare väljer att dela på en monter. En utveckling som är positiv för mässan eftersom fler utställare ryms på samma yta.

Foto över Campusmässan i Novatorget.

Under Campusmässan fylldes Novatorget av utställare och besökare.

Text och foto: Anna Asplund