Diabeteskomplikationer bakom miljardkostnader i vården

En peson mäter blodsocker med ett självtest.

Sjukhusvård till följd av komplikationer orsakade av typ 2-diabetes kostade 2,5 miljarder kronor år 2016. Samtidigt var kostnaderna för sjukfrånvaron nästan dubbelt så höga. Det visar en ny studie från Örebro universitet och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund.

Studien bygger på analyser av nationella data från Socialstyrelsen och Försäkringskassan och är för närvarande världens största studie av diabeteskomplikationer. Forskarna har tittat på vårdkostnader kopplade till diabeteskomplikationer och sjukfrånvaro för närmare 400 000 personer med typ 2-diabetes och 2 miljoner matchade kontroller.

Läs den vetenskapliga artikeln i sin helhet i Diabetologia.

– Resultaten visar att hälso-och sjukvården måste fortsätta arbetet med att minska och fördröja komplikationer orsakade av typ 2-diabetes, säger Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet och en av författarna till studien som är publicerad i Diabetologia.

Följdsjukdomar i njurar och ögon samt stroke och kärlkramp står för mer än hälften av dessa kostnader. En satsning på att minska förekomsten av komplikationer med fem procent skulle innebära 127 miljoner kronor i sparade vårdkostnader. På samma gång skulle produktionsförlusterna minska med över 240 miljoner kronor.

– Utmaningen för sjukvården är att kostnaderna för förbyggande insatser måste tas idag för att kunna minska komplikationskostnader om fem och tio år, säger Katarina Steen Carlsson, forskningsledaren vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi och en av författarna till studien.

Sjukfrånvaron kostar dubbelt så mycket

Johan Jendle.

Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet och en av författarna till studien.

En fjärdedel av den totala sjukhusfrånvaron för personer med typ 2-diabetes kan kopplas direkt till komplikationer orsakade av sjukdomen. Det motsvarar en kostnad på 4,9 miljarder kronor under åt år. Till det kan läggas kostnaden för sjukhusvård av komplikationerna för 2,5 miljarder kronor.

– Studiens resultat är ett tydligt exempel på att beslut om insatser i hälso- och sjukvården har betydande konsekvenser för människor och för samhället i stort. Varje år som komplikationer kan skjutas på framtiden är viktigt. Idag finns flera möjligheter än tidigare att med hjälpmedel och läkemedel minska konsekvenserna av typ 2-diabetes, säger Katarina Steen Carlsson.

Vanligare med komplikationer vid typ 2-diabetes

Flera av de studerade följdsjukdomar som kopplas till diabetes förekommer också hos personer som inte har diabetes – men resultaten visar att komplikationer i hjärta och kärl, njurar och ögon är vanligare hos personer med typ 2-diabetes jämfört med kontrollgruppen.

– Det är därför extra viktigt med förebyggande insatser till just personer med typ 2-diabetes, förklarar Johan Jendle.