Mejlet till medarbetare vid Restaurang- och hotellhögskolan

Bästa RHS-medarbetare,

Vi upplever att det finns ett behov av direkta samtal mellan RHS medarbetare och universitetsledningen. Dialog via olika media är ingen bra modell, risken för fel- och övertolkning via journalister är t ex stor, och stormöten gör det svårt för alla att komma till tals. Vi vill därför bjuda in alla anställda vid RHS som har intresse och möjlighet till en dialog i mindre grupper med universitetsledningen.

Formatet är zoom, onsdagen den 1 juli mellan kl 09.00 och 16.00. Vi föreslår grupper om 3-5 personer och 45 minuters samtal per grupp. Skulle någon istället vilja ha ett kortare enskilt zoomsamtal med rektor så går det bra efter kl 16 samma dag.  Torsdagen den 2 juli har sedan universitetsledningen, fakultetsledningen och RHS institutionsledning ett möte där    vi också kan ta hand om synpunkter som kommit in via gruppdiskussionerna.

Några av er har säkert redan påbörjat semestern men zoom-alternativet ger ju kanske ändå en möjlighet att vara med – om man så vill och har praktisk möjlighet.

Rektorssekreterare Marie Andersson tar emot era önskemål om tidpunkt för samtal fram till kl 13.00 tisdag 30 juni.

Gruppindelning bestämmer ni givetvis själva men den som anmäler skall ange vilka som ingår i gruppen. Om ni inte har några speciella önskemål om detta blir lediga tider styrande.

Vi bjuder också redan nu in till uppföljningsmöten i samma format onsdagen den 12 augusti mellan kl 10.00 och 16.00.

Hälsningar

Johan, Anna-Karin och Louise