Fjärrundervisning kan bli kvar även efter corona – men inte i helklass

En ny Örebrostudie har undersökt hur skolor lyckats med undervisningen på distans under våren – mellan mars och maj. Den visar att elever främst har fått jobba på egen hand och att det varit mindre diskussioner och interaktivitet. Samtidigt planerar många skolor att behålla fjärrundervisning, inte för hela klasser, men för vissa elever.

Läs forskningsrapporten

Åke Grönlund

Professor Åke Grönlund

– Lärarna har ägnat sig åt övervakning och kontroll och elever som undervisats på distans har fått en mycket annorlunda undervisning jämfört med elever som varit i skolan, sammanfattar Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet.

Nästan alla skolor, 95 procent, använder nu digitala läromedel jämfört med 40 procent före pandemin.

– Denna ökning kommer sannolikt bli bestående. Dels för att man sett att det förbättrar även den vanliga undervisningen, dels för att det gör det lättare att hantera undervisning av frånvarande elever. Det finns många skäl till frånvaro, säger Åke Grönlund.

83 kommuner deltar i studien

I studien deltar 300 rektorer i grund- och gymnasieskolor i 83 kommuner. En majoritet av rektorerna anser att undervisningen haft lika god eller nästan lika god kvalitet som den vanliga undervisningen. Samtidigt visar forskningen att det har varit svårt att bedriva interaktiv undervisning i helklass på distans.
 
– De största utmaningarna handlade om pedagogik, förändring av lärarnas arbetsuppgifter, och – framför allt – elevernas situation. Att leda en förändring, som var tvungen att gå snabbt, har varit en utmaning, säger Åke Grönlund.  
 
– Den allmänna åsikten är att den sociala kontakten mellan lärare och elever i klassrumssituationen inte går att upprätthålla i digitala medier.
 
Skolor har istället lagt ner mycket möda och anser sig ha lyckats med att upprätthålla en bra kontakt med elever en och en.

Bättre kontakt med vissa elever

– Visserligen har man ”tappat bort” en del elever men samtidigt har man fått bättre kontakt med andra elever som av olika skäl inte fungerat bra i den vanliga skolsituationen, säger Åker Grönlund.
 
Många skolor planerar att behålla fjärrundervisning, inte för hela klasser, men för vissa elever. De planerar också att använda mer digitala läromedel och låta lärarna arbeta hemma i högre utsträckning. 
 
– Men för att klara detta behöver skolorna utveckla den digital pedagogiken, säger Åke Grönlund.

Text: Linda Harradine