Fler vill läsa till sjuksköterska vid Örebro universitet

Tre sjuksköterskestudenter övar på en docka.

Sjuksköterskestudenter under utbildning vid Örebro universitet.

Allt fler har en utbildning vid Örebro universitet som sitt förstahandsval. Antalet förstahandssökande till vårens utbildningar ökar – och mest ökar antalet sökande till Sjuksköterskeprogrammet.

Sista svarsdag 16 december
Kom ihåg att tacka ja till din plats senast den 16 december på www.antagning.se.

Sen anmälan
Du kan fortfarande söka en del av våra program och kurser som startar i januari 2021 på www.antagning.se.

Örebro universitet erbjuder ett stort antal kurser och tio program som startar i januari 2021. När ansökningstiden gick ut i går hade drygt 25 000 personer ansökt till en utbildning vid Örebro universitet, vilket innebär en ökning med nästan 15 procent jämfört med i fjol. Statistiken visar också att nio av tio program ökar antalet förstahandssökande.

– I tider av ekonomisk osäkerhet är det naturligt att fler söker sig till högre studier. Men att fler i år väljer just Örebro universitet i första hand visar att vi står oss väldigt väl i konkurrensen om de sökande, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Det program som ökar mest är Sjuksköterskeprogrammet. Här ökar antalet förstahandssökande med 30 procent.

Pandemin kan bidra till ökat söktryck

Malin Karlberg Traav, programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet, tror att all uppmärksamhet i media om den pågående corona-pandemin kan vara en bidragande orsak till fler vill utbilda sig till sjuksköterska.

– Fler unga har fått upp ögonen för yrkets betydelse och sjuksköterskornas arbete inom vården. Det är förstås fantastiskt att fler vill vara med och bidra till en god och säker vård för patienterna, säger Malin Karlberg Traav.

Läkarprogrammet fortsätter att öka antalet förstahandssökande även i år. Två andra program som ökar kraftigt är Civilekonomprogrammet och Socionomprogrammet.

Viktig roll när samhället ställer om

De närmaste åren förväntas fler söka sig till högskolor och universitet för att påbörja en utbildning, omskola sig eller utveckla tidigare kompetens. Regeringen har därför gjort stora satsningar på utbildningsområdet, vilket kommer att ge många nya utbildningsplatser.

– Universitetet spelar en viktig roll när samhället ställer om efter pandemin. Att intresset för samhällskritiska yrken ökar i pandemins spår är ett tecken på att de som söker vill ta ett samhällsansvar, säger Anna-Karin Andershed.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson

Så många sökte till vårens program – (förstahandssökande inom parentes):

Läkarprogrammet                                       2998 (331)
Psykologprogrammet                                 2593 (377)
Socionomprogrammet                               2437 (398)
Personalvetarprogrammet                        1502 (384)
Sjuksköterskeprogrammet                        1428 (348)
Civilekonomprogrammet                           1388 (404)
Ekonomiprogrammet                                 1288 (214)
Systemvetenskapliga programmet           906 (412)
Kandidatprogram i samhällsanalys          515 (91)
Arbetsterapeutprogrammet                      485 (81)