Forskare granskar universitetens satsningar på kommunikation

Hogne Sataøen

Hogne Sataøen ska studerar hur universitet och högskolor använder sig av strategisk kommunikation.

För universiteten gäller idag att utmärka sig genom strategisk kommunikation. Ett forskningsprojekt har nu fått sex miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att analysera drivkrafterna och formerna för denna kommunikation.

–  Alla universitet prioriterar idag strategisk kommunikation, något som bryter av mot de klassiska idealen där universiteten var en del staten och utan egen identitet, säger Hogne Sataøen, forskare i medie-och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Han leder forskningsprojektet som ska pågå i fyra år.

Universitet och högskolor i Sverige, Norge och Danmark ingår i studien.

–  Länderna liknar varandra, men det finns också olikheter som medför en mångfald i jämförelsen, och ger möjlighet att urskilja särdrag och kontraster, säger Hogne Sataøen.

Universiteten i de skandinaviska länderna har de senaste åren genomgått flera reformer och finns numera på en marknad med ökad makt över den egna verksamheten.

Utvecklingen har lett till att universitet och högskolor använder strategisk kommunikation för att utmärkta sig i den nya konkurrensen. Särskilda kommunikationsavdelningar driver idag bland mycket annat sociala medier, producerar reklamfilmer och marknadsför globala rankningar och kärnvärden i verksamheten.

–  Vi vill undersöka vilka ideal som styr kommunikationen och bland annat studera det visuella innehållet och strategier för kommunikation, säger Hogne Sataøen.

Målet är att ge en helhetsbild av strategisk kommunikation inom högre utbildning, vilket inte finns idag. Dessutom saknas kunskap om vilka former av kommunikation som tillämpas i högskolesektorn. Ett tredje syfte med forskningsprojektet är att utveckla institutionell organisationsteori.