Forskare om utbyte: ”Vi har mycket att lära av kollegor i Sydafrika”

Elina Mäki-Torkki

Elina Mäki-Torkki

– Samarbetet öppnar ögonen för stora skillnader, säger Elina Mäki-Torkko, professor vid Örebro universitet. Hon är en av forskarna inom nätverket South Africa – Sweden University Forum och har startat ett projekt om barn med hörselnedsättning ihop med kollegor i Sydafrika.

– I Sydafrika finns en verksamhet utan motsvarighet i Sverige som vi ska utvärdera. Forskningen handlar om tal- och språkutveckling hos barn med hörselnedsättning och vikten av att komma igång tidigt med habilitering, säger Elina Mäki-Torkko.

Nätverket ger forskare i de båda länderna möjligheter att träffas och hitta gemensamma nämnare – inte bara över landsgränser utan även mellan olika ämnen. Elina Mäki-Torkko är professor i medicinsk audiologi och kommer jobba tillsammans med forskare inom audiologi och pedagogik.

– Det finns stora skillnader inom hörselvården mellan länderna och vi insåg att vi måste lära oss mer om varandras verksamheter. Ett exempel är att i Sverige screenas hörseln hos alla barn som föds. I Sydafrika finns ingen motsvarande nationell verksamhet utan nyföddhetsscreening erbjuds åt vissa grupper, exempelvis på intensivvården.

Hann precis innan pandemin

Elina Mäki-Torkko och två kollegor från Uppsala hann precis till Sydafrika innan pandemin. De besökte verksamheten som kollegorna i Sydafrika gärna vill utvärdera vetenskapligt: en enhet som följer barnen från diagnos tills de slutar skolan.

Elina Mäki-Torkko på plats på centret Carel du Tait Center i Kapstaden i början av mars. Från vänster: Estelle Stewart, Hanine Nortjé, Jenni Bester, Elina Mäki-Torkko, Nadine Schart-Morén, Diane Bell, Elsa Erixon, Adri Hodgson.

Elina Mäki-Torkko på plats på centret Carel du Tait Center i Kapstaden i början av mars. Från vänster: Estelle Stewart, Hanine Nortjé, Jenni Bester, Elina Mäki-Torkko, Nadine Schart-Morén, Diane Bell, Elsa Erixon, Adri Hodgson.

– Tanken var att vi först skulle besöka Sydafrika och att de sedan skulle komma hit. Men det är inte möjligt på grund av pandemin. Men vårt besök gav mycket – vi träffade lärare och vårdpersonal och vi fick se hur de för journal och samlar data.

Trots att besöket i Sverige inte blev av har forskarna kunnat gå vidare med projektet, som handlar om hur hörseln utvecklas, hur tidigt hörselnedsättning hos barnen upptäcks och hur det går för dem avseende tal- och språkutveckling. Det är många olika aspekter som ska fångas upp.

Börjat samla in data

– Nu har vi börjat samla in data och vi hade en avstämning senast i förra veckan, säger Elina Mäki-Torkko.

I nuläget handlar det till stor del om hur de svenska forskarna kan hjälpa till att utvärdera verksamheten i Sydafrika och göra jämförelser med Sverige när det gäller till exempel diagnoser, utveckling och orsaker till hörselnedsättning.

– Men vi har mycket att lära av dem också. De har en verksamhet på plats som inte ens finns i Sverige: en tydlig organisation som följer barn från diagnos och genom tidig rehabilitering och skola, avslutar Elina Mäki-Torkko.

Hennes projekt är bara ett exempel på forskning som har blivit möjlig tack vare nätverket South Africa – Sweden University Forum. Nästa vecka är det åter dags för forskarna från Sverige och Sydafrika att träffas – denna gång blir det en veckolång digital konferens.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet

Under nästa vecka träffas forskarna inom nätverket South Africa – Sweden University Forum, SASUF, digitalt. Målet är att fortsätta utveckla tvärvetenskapliga samarbeten likt det som Elina Mäki-Torkko har startat med forskare i Sydafrika. Från Örebro universitet deltar även Fredrik Karlsson och Rúna Baianstovu i olika forskningsprojekt.

Hela projektet är finansierat av STINT och har fokus på hållbarhet. Det är ett samarbete mellan 37 universitet i Sverige och Sydafrika och ambassader, finansiärer, organisationer och myndigheter. Läs mer på www.sasuf.org.