Forskning om supersnabbt sätt att lagra information

Danny Thonig

Danny Thonig, forskare i fysik, har fått tre miljoner kronor av Vetenskapsrådet, för att undersöka de supersnabba processerna i magnetiska material, med målet att hitta nya former för att lagra information.

Magnetiska material har historiskt spelat en avgörande roll för mänskligheten, med tillämpningar som kompasser och transformatorstationer.

– Idag lagras det mesta av informationen i magnetiska material. För att möta morgondagens behov behöver vi ännu mindre, snabbare och mer energieffektiva material, säger Danny Thonig.

Måtten i denna magnetiska värld är ofattbara för den oinvigde. Dataöverföring mäts i petabyte, där en petabyte är en miljon gigabyte. Tiden mäts ner till femtosekunder, alltså en del av en sekund med 14 nollor efter decimalkommat.

– Det är fantastiskt att vi kan observera magnetiska fenomen allt från den långsamma dynamiken när jordens poler byter plats till dessa ultrasnabba processer, säger Danny Thonig.

Han ska bland annat pröva teorier knutna till de grundläggande supersnabba processerna i magnetiska material. En central del är att förbättra kvantmekaniska metoder för beräkning och simulering.

I de olika delprojekten ska Danny Thonig bland annat studera hur de magnetiska materialen påverkas av temperatur och energiförlust.

– Målet är att hitta nya mer energieffektiva material som kan användas för att lagra information och snabbt komma åt den, säger Danny Thonig.

Text: Maria Elisson
Foto: Jasenka Dobric