Framtida satsningar på Restaurang- och hotellhögskolan utreds

Måltidens hus i Grythyttan

Universitetsstyrelsen har vid sitt senaste sammanträde gett Örebro universitet i uppdrag att utreda utvecklingen av verksamheten och lokaliseringen för Restaurang- och hotellhögskolan.

– Restaurang- och hotellhögskolan är en omistlig del av Örebro universitet, och bland annat en förutsättning för vår strategiska satsning på mat och hälsa. Vi vill säkerställa att den även i fortsättningen ska kunna bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet, säger rektor Johan Schnürer.

Örebro universitetet har under flera år sett ett kraftigt minskat söktryck till utbildningarna vid Restaurang- och hotellhögskolan, RHS. Det rör sig om en halvering på relativt kort tid.

– Befintliga lokaler står dessutom inför stora renoverings- och investeringbehov. Därför behöver vi tillsätta en utredning som ska undersöka hur den framtida verksamheten och lokaliseringen för Restaurang- och hotellhögskolan bör se ut, säger rektor Johan Schnürer.

Att rusta upp befintliga lokaler i Grythyttan skulle innebära kostnader i storleksordningen 80 miljoner kronor. Örebro universitet vill också utreda hur forskningen kring mat och måltid i högre utsträckning kan ske i samarbete med andra discipliner.

Utredaren – som ännu inte är utsedd – ska se över Restaurang- och hotellhögskolans:

· Lärarkompetens och kompetensförsörjning

·  Forskningsmiljö och forskningsförankring

·  Studentunderlag och studentrekrytering

·  Tillgång till ändamålsenliga lokaler och infrastruktur

·  Ekonomiska förutsättningar