Här används en podcast som kursmaterial

Helen Stockhult och Lars Johansson står bakom en mikrofon.

Läraren Helen Stockhult använder ett nytt sätt att undervisa i företagsekonomi: en podcast.

Genom den vill hon ge studenterna praktiska exempel på hur teorier kan kopplas till företagsekonomi i praktiken.

I FEK-podden får gäster från företag och organisationer i Örebro regionen prata om ett aktuellt företagsekonomiskt område.

– Jag tilltalas av social interaktion och muntlig inlärning. För mig väcker ljudformatet intresse för det jag ska lära mig, säger Linnéa Desaulty.

Linnéa Desaulty och David Fiedler är två av de 90 studenter som har tagit del av podcasten i delkursen organisation i grundkursen i företagsekonomi.

David Fiedler och Linnéa Desaulty.

David Fiedler och Linnéa Desaulty.

– FEK-podden har varit en kul och bra variation till studietekniken och ett bra komplement till organisationsteorin, säger David Fiedler.

Helen Stockhult är lärare och undervisar i delkursen organisation. Hon är lektor i företagsekonomi med högskolepedagogisk inriktning och ingår därmed i Örebro universitets satsning på pedagogik och undervisning

– Genom FEK-podden vill jag dels lyfta fram olika sätt att hantera frågor i den företagsekonomiska praktiken, dels ge flera perspektiv på det område jag undervisar om, säger Helen Stockhult.

FEK-podden har varit ett komplement till kurslitteraturen och har ingått i delkursens examination. 

– Genom podcasten vill jag ge studenterna verktyg att förstå hur de teoretiska begreppen vi läser om kan fungera i praktiken, fortsätter hon.

Under höstterminen har Helen Stockhult producerat åtta avsnitt som har publicerats varannan vecka mellan oktober och december. Till vårterminen planerar hon ytterligare åtta avsnitt. I varje avsnitt får en inbjuden gäst berätta om sin syn på ett aktuellt företagsekonomiskt ämne. Lars Johansson, en av grundarna till Örebroföretaget Dormy Golf är en av gästerna i podcasten.

– Det är kul att dela med sig av mina erfarenheter. Det finns inga rätt och fel i företagande, säger han.

I framtiden ser Helen Stockhult flera användningsområden där podcasten kan användas.

– Man skulle kunna koppla seminarier till olika teman i podcasten, till exempel ledarskap i framtiden, hållbart företagande och entreprenörskap, säger hon.

Podcasten en del av examinationen

Men studenterna har inte bara fått lyssnat på podcasten för att få ökad förståelse för organisation och ledarskap. Den har även varit en del av examinationen för kursen. Studenterna har haft två inlämningsuppgifter kopplat till fyra avsnitt i podcasten.

– Det intressanta har varit synen på ledarskap som gästerna berättar om kan tolkas på olika sätt och kopplas till olika teorier. Det finns mer än ett rätt svar, säger David Fiedler.

Linnéa Desaulty och David Fiedler är överens om att det finns utvecklingsmöjligheter för FEK-podden.

– Vi har fått möjlighet att ställa frågor inför varje avsnitt, men vi har inte haft tillräckligt med kunskap för att göra det under kursen. Det är egentligen först nu när kursen är avslutad som jag vet vilka frågor som jag vill ställa, säger David Fiedler. 

– En annan nackdel är att det har varit svårt och tidskrävande att gå tillbaka för att hitta ett speciellt exempel som en företagare har berättat om, säger Linnéa Desaulty.

Hon tillägger:

­– Det vore jättekul om rektor ville vara gäst i podcasten och höra om hans syn på organisation och ledarskap eftersom Örebro universitet är en av de största arbetsgivarna i länet.

Text och foto: Anna Asplund