Här svarar experterna på elevernas Coronafrågor

Foto över elever och forskare i digital konferens.

Under två timmar fick gymnasieelever från Rudbecksskolan ställa frågor om virus, smittspridning och covid-19 till forskare från universitetet och universitetssjukhuset. Eleverna fick bland annat veta att ett virus vill leva och föröka sig, att vi ständigt är i kontakt med en rad olika virus och att ursprunget till coronaviruset troligen är över 10 000 år gammalt.

När det planerade studiebesöket blev inställt på grund av corona-pandemin satte forskarna upp en konferens för att möta eleverna online. Från sina hem loggade närmare 30 gymnasielever in i en digital plattform. Där träffade de, tillsammans med sina lärare, tidigare smittskyddsläkare Hans Fredlund, molekylärbiologen Bianca Stenmark och molekylärvirologen Wessam Melik.

Tillsammans bildar de en expertpanel som gymnasieeleverna från naturvetenskapliga spetsutbildningen Life Science fick ställa frågor till. Moderator och initiativtagare till frågestunden är Alexander Persson, lektor på medicinska vetenskaper.

Eleverna hade förberett en lång rad frågor och funderingar utifrån bland annat läsuppgifter de fått av sina lärare och en av de första frågorna var: Hur bedöms smittspridning?

­– När vi bedömer smittspridning så tittar vi på: vad som händer, hur fort det händer och vad det finns för gemensamma faktorer, berättar Hans Fredlund.

Han fortsätter:

– Om det till exempel är övervägande män som får magsjuka vid ett och samma tillfälle säger erfarenheten att man sannolikt kan spåra smittan till mat från ett sportevenemang som främst har män som publik.

Troligen har corona-virus av olika varianter vandrat mellan människa och djur i 10 000 år, men nu har det troligen muterat vilket har gjort det till ett aggressivt virus med en kraftig framfart berättar Wessam Melik för eleverna.

Han poängterar att ett virus vill föröka sig och leva, det vill inte döda sin värdorganism. När många har blivit smittade och därmed utvecklat motståndskraft mot viruset har viruset svårt att hitta nya kroppar att smitta. När 60 – 80 procent av befolkningen har blivit smittade och immuna kommer viruset att försvinna.

Bianca Stenmark fick frågor om hur man identifierar och kan skilja på olika virus och eleverna fick en snabbkurs i PCR-diagnostik.

Jonatan Kraft.

Jonatan Kraft var en av eleverna som tog del av frågestudenten med forskarna via länk.

En av eleverna som deltog är Jonatan Kraft.

– Frågestunden gick förvånansvärt bra. Medierna skriver mycket om corona-viruset, genom frågestunden fick jag en nyanserad bild av de som faktiskt kan, säger Jonatan Kraft.

Han tycker att det vore bra om fler fick möjlighet till liknade tillfällen för frågor.

– Vi som läser Life Science har redan en inblick och förståelse för virus och smittspridning genom vår utbildning. Det vore bra om fler fick möjlighet att ställa frågor till en panel som kan ge ett vetenskapligt perspektiv till debatten.

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund och privat