Här växer Kulturkvarteret fram – som digital tvilling

I takt med att Kulturkvarteret byggs i Örebro stadskärna skapar forskare vid Örebro universitet också en digital tvilling av byggnaden.
– Den digitala tvillingen kommer att vara till nytta både för besökare och de som förvaltar byggnaden, säger Jesper Hedlund på Örebroporten.

En digital tvilling är en digital kopia av en fysisk miljö, till exempel en byggnad.

Kulturkvarteret som just nu byggs vid Konserthuset i Örebro kommer bland annat inrymma Kulturskolan och Stadsbiblioteket. 

AI.MEE är ett projekt som drivs av Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet.

 

För besökaren kan tekniken komma till nytta när det gäller att exempelvis hitta rätt bok i en bokhylla, lokalisera toaletterna eller boka ett grupprum. För förvaltningen handlar det om till exempel felanmälningar och energieffektivisering.

Inom projektet AI.MEE bygger forskarna vid Örebro universitet också ett lager av artificiell intelligens över den digitala tvillingen.

– Det innebär att vi kommer att kunna skapa simuleringar, förklarar Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Simuleringarna kan användas för att till exempel analysera energianvändningen eller förutspå framtida händelser. Man kan också titta på hur människor rör sig i miljön, och samla data som kan ligga till grund för hur lokalerna kan användas klokt.

– På så vis kan man anpassa omgivningen så att det känns tryggare och bättre för alla, säger Amy Loutfi.

Här kan du läsa mer om projektet.

Text och film: Anna Lorentzon