Högtryck på vårens utbildningar – så blir introduktionen för nya studenter

Två studenter står och pratar och den ena visar något i en bok.

Runt 1500 nya studenter börjar studera vid Örebro universitet under vårterminen 2021. Både den akademiska och den studiesociala introduktionen blir i år helt digital.

Matnyttiga informationspass om allt från akademiskt skrivande till hur man hittar rätt böcker och genomför en tentamen. Men också sociala aktiviteter som spelkvällar och tävlingar. Nu är programmet spikat för introduktionen av de nya studenter som börjar i januari.

Idag skickas det andra antagningsbeskedet ut till alla som sökt utbildning inför vårterminen 2021.

Det blir en digital introduktion för de nya studenter som börjar plugga i januari. Maja Thurfjell är introduktionsansvarig på Örebro universitet och berättar att det från och med den 14 januari kommer att finnas föreläsningspass på universitetets hemsida, om till exempel hur man genomför en tentamen och skriver akademiska texter.

– Just nu tror jag att det är extra viktigt att faktiskt lyssna på de informationspass som erbjuds, för att veta vilka möjligheter och hjälpmedel som du som student kan ta del av, säger hon.

Maja Thurfjell

Maja Thurfjell.

Maja Thurfjell lyfter också fram de informationspass som universitetsbiblioteket håller i och som går under rubriken ”Lär där du är”. De handlar om allt från hur man hittar böcker och vetenskapliga artiklar till hur man håller digitala redovisningar och vad fusk och plagiering innebär och kan få för konsekvenser.

– Det här är information som är viktig att ta del av i början av sin studietid, och de sänds dessutom live, vilket gör att man kan ställa sina frågor direkt om man har funderingar, säger hon.

Digitala tävlingar och spelkvällar

Den studiesociala delen av introduktionen arrangeras av de nio kårsektionerna, som är en del av Örebro studentkår och som också representerar varsin institution på Örebro universitet. Även denna del av introduktionen blir i år helt digital.

– Kårsektionernas generaler har tillsammans med faddrarna planerat studiesociala event som äger rum i digitala plattformar. Det är allt från sittningar och spelkvällar till tävlingar och musikquiz, berättar Evelina Aittamaa, vice ordförande med studiesocialt ansvar på Örebro studentkår.

Att man inte kan träffas som vanligt vid föreläsningar och seminarier ställer lite extra höga krav på nya studenter, menar hon.

– Det blir inte lika naturligt att man slussas in i studentlivet, utan nu krävs det att man själv söker information och tar initiativ till att vara med. Det känns superviktigt att vi kan vara med och introducera nya studenter till sina nya liv och hjälpa dem att hitta en tillhörighet och en trygg punkt i ett nytt stadium i livet.

Evelina Aittamaa

Evelina Aittamaa.

Evelina Aittamaa hoppas att många tar chansen att flytta till Örebro, trots att studierna framför allt kommer att vara digitala fram till den sista mars.

– Det är ju jättebra att redan ha ordnat en lägenhet eller ett boende när vi går över till campusundervisning igen och det finns så mycket härligt att upptäcka i Örebro, som naturreservat och platser utomhus där man kan träna. Om man väljer att bo kvar på sin nuvarande ort är mitt tips att ändå delta så mycket som möjligt på introduktionen för att skapa förutsättningar för sin studietid när vi går tillbaka till campusförlagd utbildning igen, säger hon.

Även Maja Thurfjell  hoppas att alla nya studenter tar chansen att delta på de aktiviteter som erbjuds.

– Vi har under hösten lagt ned mycket tid på att ställa om för att alla nya studenter ska ha möjlighet att få en introduktion till Örebro universitet den här våren. Kårsektionerna och deras faddrar har varit otroligt kreativa och innovativa för att alla ska känna sig välkomna och kunna få ett sammanhang direkt när studierna börjar, oavsett var i landet, eller världen, som man befinner sig. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga i sin studietid, från start till slut, säger hon.

Här hittar du mer information om introduktionen för nya studenter vid Örebro universitet.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jonas Classon, Anna Lorentzon och Emil Kihlgård

Omkring 25 000 har sökt en utbildning vid Örebro universitet inför våren, vilket är en ökning med 15 procent jämför med förra året. Nästan 13 000 fick ett positivt antagningsbesked i början av december. Av dem är ungefär 1500 nya studenter.

Står du som reserv? Om det blir aktuellt med reservantagning kommer du att kontaktas av ansvarig institution.

Här kan du läsa mer om hur utbildningarna förbereder sig inför terminsstarten.

Du kan fortfarande söka en del av våra utbildningar som startar våren 2021 på Antagning.se.

Vårterminen 2021 startar den 18 januari.