Hon ska studera domstolars makt

Katalin Capannini-Kelemen är docent i komparativ rätt vid Örebro universitet.

Katalin Capannini-Kelemen är docent i komparativ rätt vid Örebro universitet.

Rättsvetaren Katalin Capannini-Kelemen får 5,8 miljoner kronor för att kartlägga hur nordiska domstolar resonerar i konstitutionella frågor. Projektet ska undersöka högsta domstolarna i fem länder.
– Vi ska identifiera argumentationsmönster för att upptäcka gemensamma drag och strömningar, säger forskaren.

Det är Riksbankens jubileumsfond som ger anslag till projektet som ska undersöka högsta domstolarna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Projektet löper över tre år och startar i augusti nästa år.

Katalin Capannini-Kelemen, docent i komparativ rätt vid Örebro universitet, är projektledare. Till sin hjälp har hon en sakkunnig forskare i konstitutionell rätt från varje nordiskt land. Konstitutionell rätt rör de grundläggande principerna hur en stat styrs, till exempel frågor om lagstiftningsförfarandet och kontrollen av den offentliga makten. Forskaren som representerar Sverige är Åsa Elmerot från Örebro universitet, och i projektet jobbar också statistikern Nicklas Pettersson från samma lärosäte.

Global trend

Ökande domstolsmakt har kommit att bli en global trend de senaste 30 åren. Högsta domstolar och författningsdomstolar spelar en allt större roll i många länder när det gäller den offentliga politikens inriktning, form och innehåll.

– De nordiska högsta domstolarna är inget undantag. De har ofta avgjort grundläggande politiska frågor genom att ta ställning i konstitutionella frågor, säger Capannini-Kelemen.

Hon anser att det är viktigt att förstå hur domarna resonerar eftersom effekten av ett domstolsbeslut ofta får verkningar som går utöver det fall som faktiskt bedöms.

– Och enligt vissa forskare håller de nordiska länderna på att långsamt glida mot att styras av domare istället för av parlamentariker, säger Capannini-Kelemen.

Ovanlig metod

Projektet ska identifiera mönster med empiriska forskningsmetoder – ett hittills ovanligt tillvägagångssätt i rättsvetenskapen. Resultaten kommer sedan att jämföras med andra domstolar i världen för vilka liknande studier redan har genomförts.

Text: Mikael Åberg
Bild: Anna Asplund