Innovativa studenter ska förnya elbranschen: “Unik möjlighet”

Studenterna Axel Montin, Erik Häggström och Fredrik Birgersson driver bolaget Studentkraft AB.

Studenterna Axel Montin, Erik Häggström och Fredrik Birgersson driver bolaget Studentkraft AB.

Digitaliseringen har förändrat många branscher i samhället och gör att vi i dag konsumerar exempelvis nyheter, musik och film på helt nya sätt. Forskare vid Örebro universitet tror att elbranschen står näst på tur och därför har Örebro universitet Holding AB startat bolaget Studentkraft. Där ska studenter hitta innovativa sätt att erbjuda el på.

Studentkraft AB drog i gång sin verksamhet i januari och består i dagsläget av tre studenter; Erik Häggström, vice vd, som studerar sista terminen på masterprogrammet i Hållbart företagande, Fredrik Birgersson, affärsansvarig, fjärde terminen på systemvetarprogrammet, och Axel Montin, marknadsansvarig, som läser sista terminen på offentlig förvaltning.

Bolaget ägs av ORU Invest, investeringsverksamheten inom Örebro universitet Holding AB.

– Vi tror att det är viktigt med initiativ som dessa, dels för att elbranschen är en av de branscher som har störst påverkan på samhället i dag, dels för hur samhället kommer att utvecklas i framtiden. Det här är en framtidsbransch, men synsättet hos de traditionella bolagen är fortfarande till stor del att bara sälja kilowattimmar. Det finns ett behov av att hitta nya sätt att paketera sina tjänster och produkter, säger Erik Häggström, Fredrik Birgersson och Axel Montin och fortsätter:

– Av denna anledning är det positivt med Studentkraft då vi inte arbetar efter tydliga ramar och tidigare tankemönster. Vårt uppdrag är att komma in och se saker med ett nytt perspektiv.

”Plötsligt ska kunderna köpa och sälja el”

Bakgrunden till Studentkraft AB är forskningsprojektet The new generation electric utility, som drivs av forskarna Johan Kask, Nina Hasche, Per Carlborg och Gabriel Linton vid Örebro universitet.

Projektet drog i gång under 2018 efter att fyra elbolag – Linde Energi, Karlskoga Energi & Miljö, Kumbro och Jämtkraft – hörde av sig och ville ha hjälp av forskarna att titta på hur de ska hantera en elbransch i förändring ut ett affärsperspektiv.

– Tidigare har elproduktionen varit centraliserad och bara skickats ut på nätet till konsumenter och företag. Det har knappt varit någon differentiering mellan elbolagen, man har antingen valt det billigaste bolaget eller det lokala bolaget, säger Gabriel Linton, universitetslektor vid Handelshögskolan på Örebro universitet, och lägger till:

– Nu börjar massor av människor vilja ha solceller på taket och då börjar vi gå bort ifrån det här centraliserade systemet. I stället får vi småskalig produktion på massor av håll i landet. Och konsumenterna, som tidigare inte alls brydde sig om vilket elbolag de hade, ska plötsligt köpa och sälja el och ha en helt annan relation till elbolagen. Det ställer nya krav på elbolagen, som måste kunna hantera de här nya kundrelationerna.

Forskarna har bland annat sammanställt en framtidspanel, med ett 30-tal experter från hela världen, samt granskat andra branscher som redan genomgått stora förändringar, som exempelvis musikindustrin.

En intressant aspekt, berättar Gabriel Linton, är att de fyra elbolagen egentligen är konkurrenter, men ändå ser värdet av att samarbeta.

– Jämtkraft – som helt klart är störst – är de som utvecklar innovation medan de mindre företagen hänger med och kan köpa in de nya tjänsterna och produkterna. För de mindre bolagen har ingen egen innovationskraft, de har inte den kapaciteten. Så på så vis tjänar alla på att samarbeta.

Utforskar nya sätt att erbjuda el på

Forskarnas tanke med att starta Studentkraft AB, var att skapa en testbädd för nya affärsmodeller. Styrelsens förväntning på studenterna är att de ska leverera en ny produkt eller tjänst per år.

– Vår idé börjar ta form men den är fortfarande i idéfasen. Det vi kan säga i nuläget är att vår ambition är att driva utvecklingen av innovativa lösningar på elmarknaden för att kunna tillgodose framtidens behov. Detta genom att erbjuda attraktiva lösningar som inkluderar ett mervärde utöver den el som kunder redan betalar för i dag. Vi utforskar helt enkelt ett nytt sätt att erbjuda el på, säger Erik Häggström, Fredrik Birgersson och Axel Montin.

Vad lockar med att få jobba med en startup i elbranschen?

– Det är en unik möjlighet av flera anledningar. Att få vara med och driva en startup, med allt vad det innebär, är en otroligt bra lärdom som ingen av oss tidigare trott skulle vara möjligt att få testa på under studietiden. Vi har även mentorer verksamma inom bolagen som stöd och bollplank, vilket i sig också leder till ett brett kontaktnät inom elbranschen. Vi har olika utbildningsinriktningar men det vi alla har gemensamt är att vi är intresserade av hållbarhetsområdet och elbranschen är väldigt relevant för detta område, säger Erik Häggström, Fredrik Birgersson och Axel Montin.

”Mer elbilar, solceller och smarta hem”

Gabriel Linton.

Gabriel Linton.

Gabriel Linton är övertygad om att elbranschen står inför många spännande förändringar i framtiden.

– Vi kommer se mer elbilar, solceller och smarta hem. Vår batterikapacitet kommer att kunna utnyttjas på ett mycket bättre sätt. Det kommer att bli mer automatiserat, vilket innebär att elbolagen kanske inte bara kan balansera produktionen, utan också förbrukningen genom att styra kundernas laddningar och annat. Man kanske även kan använda elbilsbatteriet till att lagra energi från solceller, som annars inte hade kunnat användas och bara hade gått ut i nätet, säger han.

Text: Jesper Eriksson