Internationellt samarbete ger ökad förståelse för beskattning

Maja Trygg och Rosanna Oscarés.

Kryptovaluta, bolagsskatt och skatteflykt stod på agendan när studenter, forskare, lärare och professorer träffades på två internationella konferenser vid University of Seoul och Örebro universitet.
– Det var jättehäftigt att träffa studenter från andra länder och att få praktisk erfarenhet att presentera juridik på engelska, säger Rosanna Oscarés som representerade Örebro universitets juriststudenter i Seoul.

Erfarenhetsutbytet började under höstterminen när Örebro universitet deltog på en internationell konferens på University of Seoul tillsammans med studenter och forskare från Japan och Australien.

Magnus Kristoffersson och Ellinor Kristoffersson.

Universitetslektor Magnus Kristoffersson och professor Ellinor Kristoffersson är initiativtagare till det internationella samarbetet mellan Örebro universitet och University of Seoul.

Under höstterminen läste Rosanna Oscarés ekonomisk rätt på juristprogrammet. Hon var den student som representerade utbildningen och Örebro universitet under konferensen i Sydkorea som hade temat ”Fourth revolution of Tax”. Under konferensen fick studenterna olika ämnen som de presenterade utifrån det egna landets perspektiv.

– Min presentation handlade om kryptovaluta ur ett inkomst- och mervärdeskatterättsligt perspektiv.

Hon förklarar:

– Idag finns digital valuta som till exempel bitcoin. Valutan har successivt börjat att användas digitalt för att konsumera faktiska varor och tjänster. Problematiken som aktualiseras är att det inte finns någon specifik lagstiftning i dagsläget för hur exempelvis köp av varor och tjänster med Bitcoin i utbyte ska beskattas. I dagsläget regleras området genom utlåtanden från skatteverket och praxis i begränsad utsträckning.

Rosanna Oscarés håller föredrag i Sydkorea.

Rosanna Oscarés håller sin presentation i Seoul.

Utsikt från Yulchon advokatbyrå.

Utsikt från Yulchon advokatbyrå som konferensdeltagarna fick besöka. Advokatbyrån ligger i en byggnad på 39:de våningen i centrala Gangnam i Seoul.

Nytt erfarenhetsutbyte på Örebro universitet

I mellandagarna var det dags för representanter från University of Seoul att besöka Örebro universitet för ytterligare ett erfarenhetsutbyte. Rosanna Oscarés var tillsammans med Maja Trygg två av studenterna som deltog i konferensen.

– Vi hade ett skatterättsligt erfarenhetsutbyte där vi återigen fick ämnen tilldelade som vi presenterade från våra respektive länders perspektiv, berättar Maja Trygg.

Hennes presentation handlade om hur man beskattar i Sverige för att förhindra skatteflykt. Under konferensen kunde deltagarna konstatera att det finns olikheter mellan hur Sydkorea och Sverige arbetar med beskattning.

Maja Trygg håller sin presentation om hur man beskattar i Sverige för att förhindra skatteflykt.

Maja Trygg håller sin presentation i Örebro.

– Ett exempel är bolagsskatten. I Sverige sänker vi successivt skatten för företagen för att vi ska konsumera mer. När man gjorde det i Sydkorea upplevde man ingen ökad konsumtion och höjde därför skatten igen, berättar Maja Trygg.

Utöver att delta på konferensen fick de svenska studenterna ansvara för en studentaktivitet.

– De sydkoreanska studenterna ville uppleva en svensk förfest. Så vi ordnade en där de bland annat fick prova saltlakrits och snus, säger Maja Trygg.

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund och privat