”Jag har levt studentlivet så fullt ut det går”

Pontus Hock.

Prisad som årets nystudent, fadder, utomlandspraktik i Indien, datainsamling till c-uppsats på autismcenter i Rwanda och fullmäktige i kårsektionen Sobra.
Pontus Hock har fyllt sin studietid till max.
Nu tar han examen från Socionomprogrammet och ett nytt jobb väntar.

Fem dagar innan vårterminen 2017 började flyttade Pontus Hock till Örebro för att vara med på smygstarten av introduktionen för nya studenter. Under introduktionen var hans fokus att delta i alla tävlingar, skapa en vi-känsla i gruppen, att ha kul och lära känna andra studenter.

– Några av de som var med i min introduktionsgrupp har jag umgåtts med under hela studietiden, säger han.

Efter fyra veckor stod Pontus Hocks grupp som vinnare av den åtråvärda intropokalen. Dessutom utsågs han som årets nystudent inom kårsektionen Sobra med motiveringen att han med ”en duracell-kanins energi bidragit till positivitet och glädje”.

När höstterminen startade valde han att åter vara med på introduktionen, men nu som fadder för nya studenter.

– Som fadder kunde jag inte släppa loss på samma sätt eftersom jag hade en ansvarsroll, berättar han.

Från fadder till sexmästare

Efter att ha varit fadder en termin ville Pontus Hock göra något nytt och sökte därför till Sobrasektionens sexmästeri.

– Sexmästeriet är ett aktivitetsutskott som planerar studiesociala aktiviteter när introduktionen är slut. Det kan vara allt från finsittningar till filmkvällar.

Efter terminen som sexmästerist valdes Pontus Hock till ordförande i sexmästeriet. Ett uppdrag som han fick avbryta för utomlandspraktik i Indien.

Utomlandspraktik med socialt arbete i Indien
Utomlandspraktiken var i staden Pune i Indien. Studenterna reste runt under 15 veckor för att se hur olika organisationer arbetar med klienter, metoder och tillvägagångssätt i socialt arbete. Det de flesta berördes av under praktiken var prostitutionen som förekom öppet i området även om det är olagligt i landet.

– Socialkontoret ligger mitt i red light district. De var där för kvinnornas skull och hjälpte dem som ett fackförbund. Tillsammans med bordellmammorna såg de till att kvinnorna fick rätt lön, blev behandlade med respekt och hade direktnummer till nödhjälp.

– Några tyckte att systemet stöttade sexhandeln, medan andra såg det som ett bra alternativ eftersom att den förekommer hur man än gör.

Utomlandspraktiken gav Pontus Hock en bred helhetsbild av socialt arbete. Det som acceptabelt i ett samhälle beror mycket på sammanhang och kultur.

– Vi kan inte döma människor, en organisation eller ett land baserat på hur vi har det i Sverige.

Tillbaka till Sverige och kårfullmäktige

När Pontus Hock kom tillbaka till Sverige ville han engagera sig studiesocialt för att påverka studenternas vardag. Under ett läsår satt han med i Sobras kårfullmäktige där han tillsammans med de andra kårsektionerna tog större organisatoriska beslut på en övergripande nivå.

– Som fullmäktige är vi som Örebro studentkårs riksdag där vi tar beslut som rör Örebro studentkår och dess helhet för att vara en röst för alla studenter som studerar i Örebro, säger Pontus Hock.

C-uppsatsen ledde till autismcenter i Rwanda

Under studietiden har Pontus Hock medvetet valt att ta vara på de möjligheter som studentlivet erbjuder. Därför valde han och studiekamraten Emma Persson att resa till Rwanda i Afrika för att samla data på ett autismcenter för barn och ungdomar när det var dags för C-uppsats.

– I Rwanda finns det över 12 miljoner invånare. Autismcentret som vi besökte är det enda i landet och de tar emot 40 elever.

Under tre veckor bodde Emma Persson och han hos autismcentrets grundare. De gjorde intervjuer och deltagande observationer till sin uppsats.

– Vi betalade resan själva och det sved i plånboken. Men det var det värt, vår studie är unik.

För Pontus Hock har studietiden kostat mycket, men genom att maxa sin den med både ideellt arbete och studieresor utomlands har han fått erfarenhet och investerat kunskap inför framtiden.

Han har aldrig arbetat vid sidan av studierna. Utbytespraktiken och resan till Rwanda finansierade han med ett sparkapital som han hade innan han blev student. För att spara pengar har han aldrig bott ensam utan delat boende med studiekamrater.

– Jag har levt studentlivet så fullt ut det går. Studentlivet är under en kort period som jag vill ta vara på, arbetslivet finns kvar efter studierna, säger han.

Pontus Hock går nu ut i arbetslivet och börjar arbeta som gruppledare på ett socialkontor i Strängnäs.

– Jag ska hjälpa människor med deras dagliga sysselsättning, berättar han.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat 

Kårsektion
Örebro studentkår består av nio kårsektioner som tillsammans representerar alla studenter och doktorander vid Örebro universitet. Pontus Hock tillhör kårsektionen Sobra som inkluderar studenter som läser program och kurser inom juridik, psykologi och socialt arbete.

Årets nystudent – Sobra
Årets nystudent utses på olika sätt inom kårsektionerna. Inom Sobra blir studenterna först nominerade av sina faddrar och superfaddrarna som ansvarar för intro- och faddergrupperna. Efter det röstar alla faddrar och styrelsemedlemmar i kårsektionen fram två eller tre nystudenter som har utmärkt sig med positiv attityd och delaktighet under introduktionen.

Läs Pontus Hocks och Emma Perssons c-uppsats Autism i Rwanda: Socialt arbete med barn och unga: En insyn i det dagliga arbetet