Klimatforskare kan lära från coronakrisen

Planeten jorden med ett munskydd.

Både coronakrisen och klimatkrisen är extremt expertberoende enligt forskarna på Örebro universitet.

Coronakrisen har många likheter med klimatfrågan enligt miljösociologer på Örebro universitet.
– Båda frågorna handlar om hur samhället hanterar dem, säger Rolf Lidskog, professor i sociologi.

Han är en av tre miljösociologer vid Örebro universitet som tillsammans med klimatforskaren Mike Hulme vid universitetet i Cambridge skrivit en artikel om lärdomarna vi kan göra mellan coronapandemin och klimatfrågan.

– Alla kriser är sociala, och det i dubbel bemärkelse. Dels innebär de en stor samhällsutmaning, dels måste vi tolka dem för att veta hur vi ska hantera dem, säger Lidskog.

Rolf Lidskog

Rolf Lidskog, sociolog vid Örebro universitet.

Vad kan experterna?

Vid kriser hänvisas det från många håll till att man ska lyssna på experterna. Men Rolf Lidskog anser att det också är viktigt att fundera på vilka som blir inbjudna att vara experter, vad de kan och inom vilka ämnen de är kunniga.

– Att ”platta till kurvan” – minska spridningstakten – är ju ett tydligt mål. Men det innebär att vi inte bara behöver medicinsk expertis, utan även samhällsvetenskaplig expertis, för att förstå vilka åtgärder som är effektiva och möjliga.

Forskarna pekar i artikeln ut flera likheter mellan coronakrisen och klimatfrågan. Det handlar om komplexa frågor om samhällets utformning.

– Det är extremt expertberoende. Hälsa och liv står på spel, säger Lidskog.

Kräver snabba åtgärder

Men forskarna ser också klara skillnader på coronakrisen och klimatfrågan. Den förstnämnda är mer akut och kräver därför snabbare åtgärder, åtminstone kortsiktigt.

– Coronafrågan har inneburit en enorm kraftsamling under kort tid. Vissa länder har gått väldigt långt i nedstängning av samhället, vilket har varit möjligt för man ser den som en tillfällig åtgärd för att sedan återgå till normala förhållanden. Klimatkrisen har inte fått speciellt stark samhällsrespons, utan den skjuter vi på framtiden. Till stor del eftersom den i dagsläget inte har lika tydliga konsekvenser men även för att den kräver betydligt större samhällsomställningar än vad man tror coronakrisen kommer att innebära.

Kan göras på många sätt

Samtidigt varnar FN:s klimatpanel IPCC för att pandemier kan bli allt vanligare i takt med ökad klimatförändring och ökad urbanisering.

– Hur vi förstår och tolkar en kris är avgörande för vilken respons den får. Att lösa en kris innebär aldrig att enbart ”platta till kurvan” eller få ner utsläppsnivåerna av växthusgaser – det kan göras på så olika sätt och med väldigt olika långsiktiga resultat.

Artikeln, som är publicerad i klimattidskriften Wires Climate Change, är skriven av miljösociologerna Adam Standring, James White och Rolf Lidskog vid Örebro universitet, tillsammans med Mike Hulme, professor vid universitetet i Cambridge. Hela artikeln kan du läsa här.

Text: Mikael Åberg
Bild: Pixabay