Kraftig ökning av förstahandssökande till Örebro universitet

Novahuset, Örebro universitet

Örebro universitet ökar antalet förstahandssökande till höstens program med 16 procent jämfört med höstterminen 2019. Idag har ungefär 15 000 personer fått besked om att de har antagits till en utbildning vid Örebro universitet. Av dessa är nästan 4 300 antagna till ett program.

Sista svarsdag 24 juli

Kom ihåg att tacka ja till din plats senast den 24 juli på www.antagning.se

Sen anmälan

Du kan fortfarande söka en del av våra program och kurser med start höstterminen 2020 på www.antagning.se

Totalt sökte nästan 30 000 personer till Örebro universitets program, 7 294 i första hand. Läkarprogrammet, Juristprogrammet och Kriminologiprogrammet är de mest sökta utbildningarna. Dessutom finns både Läkarprogrammet och Juristprogrammet på listan över de 20 mest sökta programmen i Sverige.

– Vi visar igen att vi har ett mycket attraktiv utbildningsutbud vid vårt lärosäte. Det är roligt att se att allt fler har Örebro universitet som sitt förstahandsval, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings-och utbildningskoordinator.

Så gott som alla utbildningar vid universitetet fick ett högre söktryck inför höstterminen. Örebro universitet följer också den nationella trenden med ökat intresse för vårdutbildningar och lärarutbildningar. Både Sjuksköterskeprogrammet och Arbetsterapeutprogrammet har fler sökande än förra året med en ökning på 20 procent. Motsvarande ökning för universitetets lärarutbildningar är 9 procent.

Över 400 nya utbildningsplatser

Intresset för studier vid universitet och högskolor i höst har ökat kraftigt i coronakrisens spår. Just nu är behovet av utbildning, vidareutveckling av tidigare kompetens och omställning stort och regeringen har under våren gjort flera satsningar på högre utbildning.

Bland annat har regeringen fördelat nya permanenta utbildningsplatser till landets lärosäten och Örebro universitet har tilldelats strax över 250 platser. Dessa platser ska göra det möjligt för fler att läsa till bristyrken inom till exempel hälso- och sjukvård, utbildning och teknik.

I år kommer även platserna på tekniskt basår att utökas och naturvetenskapligt basår kommer åter att ges i Örebro. Sammanlagt rör det sig om 100 nya platser.

– Vi vill ge människor en möjlighet att utbilda och vidareutbilda sig inom många olika områden och har därför utökat antalet platser på ett stort antal utbildningsprogram och kurser på universitetet, säger Anna Lindholm Ulfvensjö.

En annan del av regeringens satsning omfattar medel för att möta behovet av livslångt lärande oavsett yrkesområde. För att ytterligare möta behovet av kompetensutveckling hos yrkesverksamma har Örebro universitet också tilldelats medel för korta kurser. De ska bland annat användas för AI-kurser för att möjliggöra utbildning för personer som har blivit permitterade eller som är i behov av kompetensutveckling.

– Det är mycket tydligt att universitetet spelar en viktig roll för samhällets förmåga till omställning efter pandemin. De nya medlen skapar en möjlighet för oss att utöka utbudet. Örebro universitet ligger i framkant nationellt när det gäller utbudet av AI-kurser för yrkesverksamma och har därför fått den största potten i regeringens satsning på korta kurser, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

En annorlunda hösttermin

För att minska risken för spridning av coronaviruset blir höstterminen vid universitetet något annorlunda. Det innebär fler digitala inslag i undervisningen och campus förbereds för att verksamheten ska kunna bedrivas på bästa sätt och med hänsyn till restriktioner och fysisk distansering.

– Vi prioriterar våra nya studenter när det gäller campusundervisning. Undervisningen kommer ske mer digitalt ju fler terminer man har läst på sin utbildning. De som blir antagna till en utbildning och tackar ja till sin plats kommer att få all information de behöver inför terminsstarten, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

Text: Jasenka Dobric

Fem populäraste programmen vid Örebro universitet höstterminen 2020:

1.       Läkarprogrammet                          5 141  (632)

2.       Juristprogrammet                          4 683  (586)

3.       Kriminologiprogrammet               4 068  (836)  

4.       Psykologprogrammet                    3 243  (401)

5.       Socionomprogrammet                  2 972  (428)

*(förstahandssökande inom parantes)

Sökande till lärarutbildningar:

Förskollärarprogrammet               555  (163)

Grundlärarprogrammet                 735  (189)

Ämneslärarprogrammet                863  (195)

*(förstahandssökande inom parantes)