Krimprofessorns riskanalys om corona och brottslighet

I ett nytt avsnitt av Örebro universitets Youtube-serie "Krimprofessorn svarar" presenteras en riskanalys och åtgärdspaket för att minska riskerna för en ökad brottslighet i Sverige på grund av den pågående corona-epidemin.
DN Debatt väljer också att presentera samma lista skriven av professor Henrik Andershed.

DN Debatt: Coronarestriktionerna riskerar öka kriminalitet och social oro

Samtidigt som en viss typ av brottslighet minskar i Sverige under corona-epidemin finns det en risk att annan typ av brottslighet kommer att öka framöver. Det menar Henrik Andershed som är professor i kriminologi och psykologi på Örebro universitet samt ligger bakom Youtube-serien Krimprofessorn svarar.

– Baserat på forskning är det uppenbart att risken nu ökar för viss typ av problematik och brottslighet på grund av exempelvis ökad arbetslöshet och dess konsekvenser, och det är viktigt att vi möter de riskerna med förebyggande insatser istället för att vänta och se och möjligen få erfara dramatiska samhälleliga konsekvenser som kan bli svårläkta, säger han.

Därför har nu Henrik Andershed tagit fram en riskanalys och lista på förebyggande åtgärder för att minska riskerna för en ökad brottslighet framöver på grund av den pågående corona-epidemin.

– Jag tycker det är viktigt att försöka hjälpa till med analyser som kan vara användbara i den här väldigt speciella tiden vi lever i.

Henrik Andersheds riskanalys och åtgärdspaket presenteras i dag på DN Debatt som. Utöver det presenteras också en fördjupad analys i ett nytt avsnitt av Krimprofessorn svarar som du kan se här ovan.

Krimprofessorn svarar är en ny Youtubeserie från Örebro universitet där kriminologi- och psykologiprofessor Henrik Andershed svarar på frågor om brottslighet och dess orsaker. Förutom avsnittet om corona och brott finns det avsnitt om bland annat psykopati, alkohol och våld och otrygghet.

Här finns fler avsnitt i serien Krimprofessorn svarar

Text och film: Linus Mattisson