Linje 14 leder till att allt fler elever väljer högre studier visar forskarrapport

Logga på fasaden till Vivallaskolan

Sedan Linje 14 etablerade sig på Vivallaskolan och Västra Engelbrektsskolan i Örebro har det blivit vanligare att elever fortsätter till högre studier. På Vivallaskolan har benägenheten att läsa vidare efter gymnasiet gått upp med över 50 procent.
Det visar en forskarrapport av Anna Ambrose och Biörn Ivemark som presenteras på ett seminarium på webben nu på fredag 28 augusti, öppet för anmälan.

Linje 14 startade 2003 med målet att få fler elever från studieovana hem att gå vidare till högre studier, och är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Satsningen har i dag vuxit och omfattar flera högstadieskolor i Örebro och i Örebro län.

Forskarnas resultat visar att Linje 14 under sina 17 år med stor sannolikhet påverkat elevers utbildningsutfall. Bland elever från studieovana hem har deltagandet i högre studier ökat, som mest med 52 procent på Vivallaskolan. Forskarna har jämfört utfallen med elever från studieovana hem på andra skolor i Örebro kommun där Linje 14 inte haft verksamhet.

Anna Ambrose och Biörn Ivemark

Anna Ambrose och Biörn Ivemark

Den största ökningen har skett inom tre grupper utan studievana i hemmet. En är elever som kommit till Sverige efter skolstart. En andra är kvinnor med utländsk bakgrund och en tredje män med svensk bakgrund.

—I vårt fältarbete har det framkommit att studiehjälpen kan vara särskilt gynnsam för vissa grupper, bland annat för det individuella stödet och de vidgade perspektiven den erbjuder, säger Biörn Ivemark.

"Ett av  mina bästa val"

Forskarna lyfter fram några framgångsfaktorer. En är identifikation och möjligheten att lära känna de studenter från Örebro universitet som varit engagerade i Linje 14.

Taha Salim Taha var en av dessa studentambassadörer:

– Det var helt klart ett av mina bästa val här i livet. Som student och någon som nästan är i samma generation blir det väldigt lätt att förstå deras problem, och kunna hjälpa till över vissa trösklar, säger han, som själv är uppvuxen i Vivalla och deltog i Linje 14 på dåvarande Mikaelskolan, i dag Västra Engelbrektsskolan.

För två år sedan tog han sin civilekonomexamen vid Örebro universitet och är idag VD på ett spelutvecklingsföretag.

Måste också höja kunskapsresultat

Studien visar att andelen elever från studieovana hem med gymnasiebehörighet på senare år har sjunkit, en trend som också märks i slutbetygen från gymnasiet. Samtidigt har också meritvärdet ökat bland dem som uppnår målen.

– Det pekar mot att arbetet med att inspirera till högre studier bör gå hand i hand med arbetet för att höja elevers kunskapsresultat, säger Anna Ambrose.

Rapporten visar också att det finns en klyfta på vissa skolor mellan elevers intresse för att gå vidare till högre studier, deras skolresultat och gymnasievalen de gör. Forskarnas slutsats är att det är viktigt att vara tydlig redan på högstadiet med vad som krävs för att studera på universitet.

– Analyserna i rapporten gör att vi kan utveckla och anpassa verksamheten.  Jag som jobbat med Linje 14 i mer än sju år vet att vi gör skillnad för många ungdomar, men det är skönt att få det svart på vitt, säger Kenan Keljalic, verksamhetsansvarig för Linje 14.

Magnus Johansson är biträdande rektor på Västra Engelbrektsskolan i Örebro universitet:

– Linje 14 har med åren blivit en självklar del av vår skola och är ett mycket uppskattat inslag hos många elever. När vi lyckas locka fler av våra elever till studiehjälpen ser vi också positiva resultat i måluppfyllelsen, säger han.

Text: Maria Elisson

BAKGRUND

Linje 14 startade 2003 med syftet att få fler elever från studieovana hem att gå vidare till högre studier. Samarbetet mellan Örebro universitet och Örebro kommun var ett sätt främja ”breddad rekrytering” enligt högskolelagen.

Linje 14 hette busslinjen mellan Vivalla och Örebrouniversitet och Vivallaskolan. Linje 14 utökades 2005 med Västra Engelbrektsskolan (Mikaelskolan).

Vivallaskolans högstadium lades ner med start läsåret 2016/17 och Linje 14 flyttade med Vivallaeleverna till Lillåns skola, Engelbrektsskolan, Gumaeliusskolan och Nikolaiskolan/Olaus Petriskolan. För två år sedan utvidgades verksamheten med skolor i Karlskoga och Askersund.

FAKTA

Linje 14 genomför varje år 500 aktiviteter och når 2 500 elever. Aktiviteterna är både frivilliga och en del av skolans obligatoriska verksamhet.

Kärnverksamheten är den frivilliga studiehjälpen, några timmar under en eller två eftermiddagar som är öppen för alla elever. Eleverna får hjälp av studenter vid Örebro universitet med skolarbetet. Dessa studentambassadörer fungerar också som förebilder.

En sommarskola vänder sig till elever som slutat nian och ger möjlighet att prova på att vara student, på föreläsningar och seminarier.