Mer kunskap om vad som påverkar aktiekurserna

Tamás Kiss

Tamás Kiss vid Handelshögskolan har fått ett stipendium som finansierar tre års forskning om förutsägbarheten i aktiemarknaden.

Tamás Kiss får stipendiet för en ”framstående avhandling” av Handelsbankens forskningsstiftelser.

– Jag fortsätter att fördjupa mitt ämne från avhandlingen, om förutsägbarheten på aktiemarknaden. Jag har fokuserat på att vidareutveckla till exempel linjära modeller, så att de tar hänsyn till finansiella datas särskilda egenskaper, säger Tamás Kiss.

– Den utvecklade metoden ska ge nya insikter om hur aktiepriser beter sig, vilket är intressant både för investerare och för att förstå finansiell stabilitet.

Tamás Kiss ska också inleda flera forskningsprojekt inom empirisk finansekonomi och makroekonomi med andra forskare i gruppen Makroekonomi och finansiell ekonometri. Inriktningen är där analyser av ekonomisk tidsseriedata, med syftet att utveckla och tillämpa metoder till nytta bland annat för beslutsfattare.
 
– Den viktigaste nyttan med denna forskning är att det kan möjliggöra bättre prognoser av makroekonomiska och finansiella nyckeltal och djupare analys av osäkerheten kring dessa prognoser, säger Tamás Kiss.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat