Nu blir examinationer och undervisning digital

Regeringen uppmanade igår landets lärosäten att ställa om till distansundervisning. Örebro universitet har därför beslutat om en snabb omläggning till digital undervisning och examination.

Från och med fredag 20 mars ska samtliga examinationer genomföras som digital hemtentamen eller hemuppgift. Undantag medges för praktiska, laborativa moment som är svåra att examinera digitalt.

Största delen av undervisningen ges digitalt, titta på Blackboard vad som gäller för din kurs.