Nu får 13 000 besked om att de är antagna – så blir terminsstarten vid Örebro universitet

Två studenter leder sina cyklar på campus.

Studenter på Örebro universitet.

Första urvalet till vårens program och kurser är nu klart och idag får nästan 13 000 personer besked om att de har antagits till en utbildning vid Örebro universitet. Just nu pågår arbetet med att säkerställa att nya studenter får en bra start på sina studier vid Örebro universitet.

Det blir en annorlunda start för dem som påbörjar sina studier i januari 2021. Med anledning av coronapandemin kommer studierna att bedrivas digitalt, åtminstone till och med mars månad. Bara vissa examinationer och moment som inte går att utföra på distans av kvalitets- eller rättssäkerhetsskäl kommer att genomföras på plats på campus, och då med särskilda säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning.

– Den största skillnaden för nya studenter är den sociala biten, att vi inte kan träffas som vanligt. Men det är viktigt att tänka på att även om studierna bedrivs digitalt behöver inte allt ske på distans – ta vara på tiden att lära känna din nya stad, säger Katarina Kristoffersson, ordförande för Örebro studentkår.

Ska man flytta till Örebro även om utbildningen är digital?

– Jag tycker absolut att man ska ta steget och flytta till sin studieort. Att börja plugga är ju början på något nytt och för många innebär det en start på vuxenlivet. Man blir mer självständig, flyttar till egen lägenhet och kan bestämma själv. Det ändras inte – och vi vet ju också att så fort det är möjligt kommer föreläsningar att hållas på campus igen.

Såväl Örebro studentkår som de utbildningar som drar igång i januari förbereder sig nu för att ta emot alla nya studenter och erbjuda en så bra start som möjligt på studietiden.

– Terminsstarten blir digital, men innehållet är samma som vanligt. Vi kommer att försäkra oss om att de nya studenterna får ett fint välkomnande och blir väl omhändertagna, säger Joakim Norberg, programansvarig för Psykologprogrammet på Örebro universitet.

”Samma höga kvalitet på utbildningen”

Han berättar att det kommer att anordnas digitala sociala aktiviteter för att studenterna ska få chans att lära känna varandra. Det finns också planer på en temadag där studenter träffas digitalt mellan olika terminer.

– Vår ambition är att ha lika hög kvalitet som vanligt på utbildningen, även om den just nu sker digitalt. I högskolevärlden har vi jobbat med digitala verktyg under lång tid och framför allt under det senaste året har vi fått goda rutiner och hittat bra arbetssätt, säger Joakim Norberg.

Även Maira Babri, enhetschef för företagsekonomi på Örebro universitet, säger att man är väl rustad att ta emot nya studenter digitalt.

- Vi har haft en termin på oss att lära oss, att göra misstag, och dela erfarenheter. Vi har ett bra stöd från universitetet centralt i form av IT-tekniker och programvara för digitala tentor. Jag skulle säga att vi är väl förberedda.

Vad vill du säga till de nya studenter som börjar i januari?

- Jag förstår att en del saker inte går att ersätta, att Zoom inte fyller ut tomrummet som skapas av att vi inte får träffas och lära känna varandra som vanligt. Men glöm inte bort att lärarna, kursansvariga, studievägledarna och studierektorerna finns här för er. Det går alltid att höra av sig, säger hon.

Gabriella Wennblom, programansvarig för Civilekonomprogrammet och Ekonomprogrammet, menar att det också finns fördelar med digital undervisning.

– Trots att vi inte kan träffas fysiskt så upplever studenter fördelar med det digitala, till exempel kan man utnyttja inspelade föreläsningar på ett annat sätt än om föreläsningen sker på campus, man kan lyssna och titta om och om igen, säger hon.

Viktigt för blivande sjuksköterskor att möta patienter

För nya studenter på Sjuksköterskeprogrammet väntar en blandning av digital undervisning och en del praktiska moment som genomförs på campus. De har också utbildningsblock som är förlagda till de kliniska verksamheterna inom vården.

– För blivande sjuksköterskor är det helt nödvändigt att få möta patienter och att få träna på praktiska moment. Det skapar både en möjlighet att verkligen pröva om jag trivs med att arbeta som sjuksköterska och också möjligheten att känna mig säker i de praktiska moment som sjuksköterskor utför, säger Malin Karlberg Traav som är programansvarig på Sjuksköterskeprogrammet.

Hon betonar att man hela tiden följer Folkhälsomyndighetens och universitetets riktlinjer.

– Vi känner oss trygga med den kunskap och utrustning som finns, både hos oss på campus och förstås den som omgärdar den verksamhetsförlagda utbildningen ute på arbetsplatser, säger Malin Karlberg Traav.

De sökande som nu får sina antagningsbesked har fram till den 16 december på sig att tacka ja till sin utbildningsplats.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jonas Classon

 

Drygt 25 000 personer har sökt till en utbildning vid Örebro universitet till våren. Det är en ökning med nästan 15 procent jämfört med förra året.

Nio av de tio program som startar till våren ökade antalet förstahandssökande, det vill säga personer som valt Örebro universitet i första hand.

Idag får nästan 13 000 personer besked om att de har antagits till en utbildning vid Örebro universitet.

Kom ihåg att tacka ja till din utbildningsplats senast den 16 december på Antagning.se.

Du kan fortfarande söka en del av våra utbildningar som startar våren 2021 på Antagning.se.

Vårterminen 2021 startar den 18 januari.