This page in English

Nu gäller nya öppettider för studenter på Örebro universitet

För att minska smittspridning uppmanar universitetet alla studenter att studera hemifrån.
Men vissa studier kräver arbete i grupp. Universitetet gör det därför möjligt att träffas i universitetets lokaler under begränsade tider. Observera att detta beslut kan ändras. Håll dig uppdaterad om vad som gäller på www.oru.se

Alla uppmanas  att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Följande gäller nu:

  • Universitetets lokaler är öppna måndag till fredag kl. 7.00-18.00.
  • Mellan klockan  18.00-7.00 är lokalerna stängda. Studenter som befinner sig i byggnaderna utöver de tillåtna tiderna avvisas.
  • För tillträde till byggnaderna på Campus Örebro under helgen, lördag – söndag, mellan kl. 7.00-18.00 krävs universitetskort.
  • Datasalarna är öppna alla veckans dagar kl. 7.00-18.00. 
  • Alla bibliotek vid Örebro universitet har enbart öppet kl. 11.00-13.00 måndag till fredag. Observera att dessa lokaler inte får användas för studier, varken i grupp eller enskilt. ”Meröppet ” på Medicinska biblioteket är stängt  tills vidare.
  • Congrego i centrala Örebro är öppet kl. 8:00-18.00 måndag till torsdag och kl. 8.00-17.00 på fredag. 

Undantag

Studenter vid Musikhögskolan har tillträde till övningsrum med universitetskort dygnet runt. Anledningen är att det är svårt att öva på vissa instrument utanför universitetets lokaler.

Studenter som genomför VFU vid Universitetssjukhuset och som använder omklädningsrum på Campus USÖ har tillträde till Campus USÖ mellan kl. 6.00 och 22.00. Innan kl. 7.00 och efter kl. 18.00  krävs  universitetskort för att få tillträde.

Kontakta utbildningsadministratör vid Campus USÖ om VFU-planeringen kräver undantag från dessa tider.

Entréerna till Restaurang- och hotellhögskolan är låsta. Studenter med universitetskort har tillträde kl. 7.00-22.00.

Öppettider i G-huset följer Campusgymmets öppettider. För mer information - se Campusgymmets hemsida.

Tillträde till universitetets lokaler för anställda påverkas inte i detta läge av ovanstående.