Ny specialistutbildning på remiss – och Örebro redo söka nya läkarutbildningen

Campus USÖ

Förslag på hur den nya specialistutbildningen till läkare ska utformas är nu ute på remiss.
– Den nya utbildningen ger oss bättre förutsättningar att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning.

Hans Hjelmqvist, professor i anestesi och intensivvård vid Örebro universitet, är nytillträdd ordförande i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och ledamot av det nationella rådet för specialisttjänstgöring, ST-rådet, vid Socialstyrelsen 

Han arbetar också med införandet av den sexåriga grundutbildningen vid Örebro universitet. Arbetet med den omfattande ansökan nu är i slutstadiet med sista inlämningsdag 15 mars.

– För Örebro universitet innebär den sexåriga läkarutbildningen en fortsatt utveckling av nuvarande läkarutbildning och  en fördjupning av samarbetet med Region Örebro län på alla nivåer. En fullgjord utbildning ger direkt läkarlegitimation, säger Hans Hjelmqvist.

Remissen handlar om bastjänstgöringen, BT, den som ska följa på den nya sexåriga läkarutbildningen, men också om hela den nya specialistutbildningen.

Delegationen har tid fram till slutet av mars att sammanställa läkarprofessionens synpunkter på förslaget.

– Genom den sexåriga utbildningen svarar universitet för utbildningen fram till ansökan om legitimation. Bastjänstgöringen och resten av  specialistutbildning ska utgå från kompetensen hos den nylegitimerade läkaren och ske med mål och handledning, säger Hans Hjelmqvist.