This page in English

Ny studie visar att tablett kan skydda njuren vid typ 1-diabetes

Johan Jendle.

Johan Jendle

En tablett, som sänker blodsocker och ges till patienter med typ 2-diabetes, kan även skydda njuren vid typ 1-diabetes. Det visar en ny studie publicerad i Lancet.
– Detta kan bli stort och göra att många ändrar behandlingen. Njursvikt är ett stort problem och orsakar både lidande och stora kostnader, säger Johan Jendle, professor vid Örebro universitet.

Läs artikeln i The Lancet Diabetes & Endocrinology

– Men det krävs fler studier som bekräftar resultatet, fortsätter Johan Jendle.

Dapagliflozin har visat sig skydda njuren hos patienter med typ 2-diabetes och forskarna ville ta reda på om den har samma effekt för typ 1-diabetes. 251 patienter med typ 1 diabetes och äggvita i urinen ingick i studien och delades in i tre grupper – en fick placebo, en fick en låg dos av medicinen, 5 mg, och en fick lite högre dos, 10 mg. Sedan jämförde forskarna halten av äggvita i urinen hos patienterna.

– Vi undersökte njurens förmåga att filtrera. Högt blodsocker och högt blodtryck gör att njuren inte klarar det. Jag brukar jämföra med ett melittafilter som går sönder – då rinner sumpen ner i kaffet. Vi vill inte att äggvitan ska rinna ut i urinen, förklarar Johan Jendle.

Låga biverkningar

Hos gruppen som fick en låg dos minskade halten äggvita i urinen med 13 procent. Hos patienter som tagit en högre dos minskade det med 31 procent.

– Dessutom var biverkningarna låga, säger Johan Jendle.

En allvarlig biverkning av den läkemedelsgrupp som dapagliflozin tillhör är att patienter kan få syror, så kallade ketoner, i blodet. Det är ett tecken på akut insulinbrist. Ingen av patienterna i placebogruppen fick detta. Av patienter som tog en låg dos av Dapagliflozin fick 1 procent ketoner i blodet, respektive 4 procent som tagit en högre dos.

Sett för första gången

I undersökningen fick även 3 procent i placebogruppen respektive 5 och 6 procent som tog Dapagliflozin svampinfektioner i underlivet. Forskarna såg också en ökning av urinvägsinfektioner hos patienter som tog tabletten.

– Det ligger i linje med vad man sett tidigare hos patienter med typ 2 diabetes. Och även om det är låga siffror vill man givetvis ta en så låg dos som möjligt för att undvika biverkningar. Men här har vi alltså för första gången sett i en studie att tilläggsbehandling till insulin är associerat med en minskad risk för njurkomplikationer, säger Johan Jendle.

Eftersom frågeställningen njurskydd inte var förspecificerad i studien utan gjord utifrån tidigare insamlade data är nu nästa steg att göra en så kallad prospektiv randomiserad studie för att bekräfta resultaten.

Text och foto: Linda Harradine

Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling att få.

Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg. Vanliga symtom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. Symtomen kommer ofta långsamt och kan ibland vara svåra att märka. Du kan göra mycket själv för att sänka blodsockervärdet, men det behövs sockersänkande läkemedel.

Vid njursvikt klarar njurarna inte av att rena blodet som de ska. Då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen som annars hade följt med urinen ut.

Källa: 1177.se