Nya storsatsningen AI.ALL ska hjälpa lokala företag: ”Kan underlätta vardagen”

Irén Lejegren och Amy Loutfi.

Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd, och Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Hur kan artificiell intelligens, AI, komma till nytta inom områden som hälsa, hållbarhet och smart industri? Det är en fråga som AI.ALL ska finna svar på. Projektet, som har en budget på nästan 15 miljoner kronor, finansieras av bland annat Tillväxtverket och Region Örebro län.
– En möjlighet för oss att positionera vår region som en AI-region, som visar AI:s potential i många olika sektorer, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI.

Under de tre senaste åren har ett målmedvetet arbete bedrivits i Örebro län för att påskynda utvecklingen av AI. Insatserna har bland annat resulterat i konkreta exempel på hur AI och autonoma system kan användas för att främja innovationer inom industrin.

AI.ALL ska skapa en regional AI-arena

Nu ska det lyckade arbetssättet förädlas ytterligare genom AI.ALL. Projektet, som kommer att drivas av Örebro universitet i samarbete med bland annat Region Örebro län, har som mål att ta fram en regional arena som ska visa hur AI kan användas för att möta en del av de utmaningar som finns i samhället.

– Jag tror att AI kan underlätta vardagen för många av de små och medelstora företag som är verksamma inom områden som hälsa, smart industri och hållbarhet. Men det kommer inte att hända av sig själv, vi måste arbeta aktivt för att nå positiva synergieffekter. Till exempel krävs en regional arena där aktiviteter, tester och möten kan arrangeras, och det hoppas jag att vi kan skapa inom ramen för AI.ALL, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

AI.ALL har en treårig budget på sammanlagt 14,8 miljoner kronor, varav Tillväxtverket finansierar 7,4 miljoner och Region Örebro län 3,7 miljoner. Resterande del är medfinansiering från Örebro universitet, Epiroc och Saab.

Det underlättande av vardagen som Irén Lejegren nämner skulle till exempel kunna bestå av en bättre övervakning och hantering av skördar inom jordbruket och inom energiområdet kan AI använda förutsägbara funktioner och intelligenta nätsystem för att hantera efterfrågan och utbud av förnybar energi.

”Vi är beredda att leda den här AI-resan”

– Det här visar hur regionen och lärosätet kan kroka arm och satsa på spetskunskap. Det stöd vi har fått hittills har lett till en möjlighet för oss att positionera vår region som en AI-region, som visar AI:s potential i många olika sektorer. Det visar också att vi är beredda att leda den här AI-resan och säkerställa att det finns en kunskapsöverföring i samverkan mellan akademi, näringsliv och den offentliga sektorn, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Projektet AI.ALL startar den 1 januari 2021 och avslutas senast den 30 april 2023. Projektet koordineras av Örebro universitet och sker i samverkan med Region Örebro län och Alfred Nobel Science Park.

Text: Carl Olsson och Jesper Eriksson
Foto: Region Örebro län och Örebro universitet