Nytt samarbete kring gruvor – med Örebro universitet som koordinator

Säkrare gruvor, högre utvinning och miljöteknik – gruvindustrin står inför många utmaningar som gäller hela Sverige. Därför behöver akademi och industri arbeta tillsammans nationellt – den nya satsningen Swedish Mining Innovation Bergslagen är en del av det.

Amy Loutfi

Amy Loutfi

– Universitetet tar fram ny kunskap och vi behöver säkerhetsställa att den når ut – inte bara i regionen utan nationellt, säger Amy Loutfi, professor i informationsteknik vid Örebro universitet.  

En förstudie av Swedish Mining Innovation, Epiroc, Zinkgruvan Mining, Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet ligger till grund för den nya satsningen. Den visade att det finns ett behov att knyta Bergslagen än närmre det nationella gruvinnovationssystemet. 

– Förstudien visar att ökningen av AI, digitalisering och automatisering har en enorm potential för gruvsektorn. Att hitta synergier mellan våra regionala styrkor inom AI och automatisering, våra regionala behov från gruvsektorn och den nationella plattformen Swedish Mining Innovation kommer att leda till en win-win för hela Sverige, säger Amy Loutfi.

Ny nod i Bergslagen

Jenny Greberg

Jenny Greberg

Swedish Mining Innovation arbetar för att stärka svensk konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar för den svenska gruvindustrin och metallutvinnande sektorn genom innovationsprojekt, utbildning, seminarier och möten – och inte minst internationalisering. Den nya noden i Bergslagen blir en del av detta.

– Med en förlängd arm i Bergslagen tror vi att vi kan åstadkomma stor nytta relaterat till innovation inom gruv- och mineralindustri. Vi ser framför oss hur satsningen kan leda till att utveckla samverkansformer och större samverkan mellan akademi och industri, säger Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation.

Swedish Mining Innovation Bergslagen finansieras av Region Örebro, Örebro universitet, Epiroc, Zinkgruvan Mining, Boliden och Swedish Mining Innovation. 

Lotta Sartz, Örebro universitet, är projektledare och styrgruppen består av representanter från Epiroc, Zinkgruvan, Boliden, Örebro universitet, Region Örebro län och Swedish Mining Innovation. 

Swedish Mining Innovation är det strategiska nationella innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallproducerande industri, och en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning på strategiska innovationsområden. Programmet har funnits sedan 2013, och gick under namnet SIP STRIM fram till juni 2020.