Nytt samarbete ska ge 800 miljoner till innovativa forskningsidéer: ”En ny era”

Anna Ragén.

Anna Ragén, vd för Örebro universitet Holding AB, tror att det nya avtalet kan leda till att fler forskningsidéer kommer till nytta i samhället.

Inom universitetsvärlden bubblar det av innovativa forskningsidéer som har potential att göra skillnad i samhället, så även på Örebro universitet. Ett hinder på vägen mot att förverkliga idéer är ofta tillgången på kapital. Genom ett nytt partnerskapsavtal har Örebro universitet Holding AB nu tillgång till en fond på 800 miljoner kronor, som ska gå till just sådana idéer.
– Nu går vi in i en ny era, med lite mer muskler, säger Anna Ragén, vd för Örebro universitet Holding AB.

För drygt tre år sedan började ett antal holdingbolag i Sverige att diskutera frågan om kapital till innovativa forskningsidéer. Sex holdingbolag, däribland Örebro universitet Holding AB, valde att gå samman och bilda AB Svenska Stjärnor, med målet att tillsammans nå ett avtal med en investeringsfond.

Nu har planen gått i lås. AB Svenska Stjärnor har tecknat ett partnerskapsavtal med den nyetablerade investeringsfonden Eir Ventures, som har ett kapital på nästan 800 miljoner kronor.

Vill hitta högteknologiska företag att investera i

– Vi har jobbat hårt för att få till det här och det är ett jätteviktigt samarbete. Vi har hela tiden pratat om att pengar i det tidiga skedet, precis innan de här forskningsbaserade idéerna ska bli bolag, är jätteviktiga. Just här i Örebro har det kapitalet i stort sett varit obefintligt, så att få tillgång till dem är otroligt viktigt för att vi ska nå framgång och tillväxt, säger Anna Ragén, vd för Örebro universitet Holding AB.

Eir Ventures och dess investerare vill hitta högteknologiska företag att investera i och har nu lanserat ett finansieringsverktyg med inriktning på såddfinansiering, kallad ”Seedling”. Det kommer att användas för att tillföra pengar till de mest lovande idéerna från de sex universitetsholdingbolagen.

”Visar att Örebro universitet är att räkna med i framtiden”

– Det här gör att vi blir en helt annan partner att räkna med. Investerarna har sett att vi har mycket spännande forskning som har potential för nyttiggörande och kommersialisering. Nu kan vi växla upp, säger Anna Ragén och avslutar:

– Vi tror också att det här kan attrahera forskare och företag att komma i hit till Örebro. Det har ett stort symbolvärde, som visar att vi är attraktiva och att Örebro universitet är att räkna med i framtiden. Det här är en milstolpe. Nu går vi in i en ny era, med lite mer muskler.

Text: Jesper Eriksson