Örebro universitet del av satsning på internationalisering och hållbarhet

Jorden

Örebro universitet har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan Dalarna fått 2,4 miljoner kronor från STINT för ett internationaliseringsprojekt där hållbarhetsfrågor står i fokus.

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, arbetar med att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Stiftelsen inrättades av regeringen och riksdagen 1994. Läs mer om STINT.

Global University Alliance, GCUA 2030, är ett globalt nätverk av universitet där målet är att stimulera medlemmarnas arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030-målen. Genom att erbjuda olika typer av lärandeaktiviteter inom nätverket är tanken att både forskare och doktorander från olika discipliner ska bidra till en hållbar utveckling globalt.

– Deltagare i olika delar av världen ska få förståelse för hur hållbarhetsutmaningarna ser ut både globalt och i de olika länderna, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet.

Majoriteten av aktiviteter och möten är digitala. Doktoranderna ska till exempel lära sig mer om hur vetenskaplig kunskap kan omvandlas till handling och hur man mäter effekterna av sin forskning.

– Vi önskar även att uppnå ökad tvärvetenskaplighet, ökat nätverkande för forskarstuderande i olika delar av världen samt att kunna bidra till kompetensförsörjningen inom fältet hållbarhet, säger Åke Strid.

För närvarande är tre svenska lärosäten medlemmar i det globala nätverket: Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna och Örebro universitet. Förutom flera europeiska universitet deltar bland annat universitet från Nya Zeeland, Australien, Kanada, Mexico, Uganda och Kina. Projektet kommer att pågå i tre år med start 2021.

Text: Jasenka Dobric