Örebro universitet får examensrätt för nya Läkarprogrammet

Byggnaden Campus USÖ, en del av Örebro universitet.

Att Örebro universitet får examenstillstånd för den nya läkarutbildningen är ett viktigt och positivt besked, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

Idag kom beslutet att Örebro universitet får examenstillstånd för en sexårig läkarutbildning från och med nästa höst.
– Det är mycket roligt. Vi ser det som ett kvitto på att vårt läkarprogram fungerar väl, säger Mia von Euler, dekan vid Fakulteten för medicin och hälsa.

Från och med hösten 2021 ersätts dagens läkarutbildning på elva terminer och en längre AT-tjänstgöring av en sexårig läkarutbildning som ger läkarlegitimation direkt. Det innebär att de universitet som sedan tidigare har en läkarutbildning har fått ansöka om ny examensrätt hos Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Idag kom beskedet att UKÄ godkänner Örebro universitets ansökan.

 – För 10 år sedan fick Örebro universitet examenstillstånd för läkare på det 5,5-åriga programmet. Det är mycket roligt att vi får ett fortsatt förtroende för den 6-åriga och legitimationsgrundande läkarutbildningen. Detta är ett kvitto på att vårt läkarprogram fungerar väl, säger Mia von Euler, professor i neurologi och dekan vid Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.

Bra samarbete med regionen

Hon framhåller att det positiva beslutet är ett resultat av många personers idoga arbete och inte minst av den väl fungerande samverkan som universitetet har med regionen.

– Vårt goda samarbete med framför allt Region Örebro län, men också med Värmland och Dalarna, borgar för att den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar väl, något som blir kanske ännu viktigare på det 6-åriga läkarprogrammet, säger Mia von Euler.

De studenter som börjar sin utbildning före den 1 juli 2021 följer de gamla reglerna, med ett krav att ta examen senast december 2029. De som påbörjar läkarutbildningen efter den 1 juli 2021 kommer att gå nya Läkarprogrammet, som innebär tre år på grundnivå och tre år på avancerad nivå.

Vill utbilda fler läkare

I utbildningen ingår 84 veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU, där studenterna är placerade inom hälso- och sjukvården. I stället för AT-tjänstgöringen kommer studenter som går det nya läkarprogrammet efter examen att göra en ettårig bastjänstgöring, BT, som också utgör det första året i specialistläkarutbildningen.

Örebro universitet kommer att utbilda 64 studenter per termin, men planerar för att på sikt kunna utöka till 80 studenter per termin.

– Att Örebro universitet får examenstillstånd för den nya läkarutbildningen är ett viktigt och positivt besked, inte minst för att kunna möta den stora efterfrågan på läkare i regionen. Nu kan vi gå vidare med planerna på att skapa fler utbildningsplatser på Läkarprogrammet, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson