This page in English

Örebro universitet i topp – har forskning med koppling till de globala hållbarhetsmålen

Globala målen – karta med ikoner.

Örebro universitet är nummer två i Sverige sett till forskning relaterad till FN:s globala hållbarhetsmål. De mål där universitetet särskilt utmärker sig är hälsa, jämställdhet, utbildning och fredliga samhällen.
Det visar en ny rapport från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT.

Vid Örebro universitet är 59 % av de vetenskapliga publikationerna de senaste fem åren kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Majoriteten av universitetets publikationer är relaterade till målet som handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla.

– De globala hållbarhetsmålen är något som vi på Örebro universitet arbetar mycket aktivt med. Det är därför glädjande att detta så tydligt återspeglas i den forskning vi producerar samt att vi håller en framträdande position bland de svenska universiteten, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet.

Andra mål, med tydlig koppling till universitetets forskning, berör tillgång till utbildning av god kvalitet för alla, jämställdhet samt främjandet av fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.

– Detta är områden där de globala hållbarhetsmålen inte bara har en stark koppling till vår forskning utan även till hela vår verksamhet. Som rektor anser jag att det är helt nödvändigt att vi arbetar med att främja hållbarhet i alla dess dimensioner, liksom utbildning med hög kvalitet. Detta är något som genomsyrar vår verksamhet och även återspeglas i våra strategiska fokusområden ”Framtidens lärarutbildning”, ”Successful ageing” och ”Mat och hälsa”.

Svensk forskning och hållbarhetsmålen

Karolinska Institutet toppar den nationella listan med totalt 28 lärosäten. Örebro universitet delar andra plats med Umeå universitet.

Svensk forskning är störst inom hållbarhetsmålet som handlar om att bekämpa klimatförändringarna, med en svensk författare i mer än 3% av alla publikationer i världen. Sverige är även mer aktivt än världsgenomsnittet inom forskning kopplad till alla globala mål för hållbar utveckling.

Rapporten visar också att de vetenskapliga artiklar som handlar om de globala hållbarhetsmålen citeras mer ofta. Samtidigt är få av dessa artiklar resultat av ett samarbete mellan akademiker och praktiker.

Text: Jasenka Dobric

Globala målen 
År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Läs mer om de globala målen.