Örebro universitet leder ny historisk forskning för dagens skoldebatt

Johannes Westberg

Johannes Westberg leder den nya forskarskolan som är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Fyra universitet samarbetar i en forskarskola för att utveckla en helt ny forskningsinriktning – tillämpad utbildningshistoria. Syftet är utbildningshistorisk forskning som är direkt relevant för skolan och skoldebatten idag. Nio doktorander rekryteras i satsningen, som finansieras med 38 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

– Vi vill öka förståelsen för dagens brännande utbildningspolitiska frågor och nyansera den bild av ”skolan förr” som finns i media. Vi vill också öka kunskapen om de konflikter och orättvisor som kännetecknat utbildningens historia, säger Johannes Westberg, professor i pedagogik och föreståndare för den nya forskarskolan.

Forskarskolan är samarbete mellan universiteten i Örebro, Stockholm, Umeå och Uppsala. Doktorandtjänsterna fördelas mellan dessa fyra.

Forskningen har två mål. Det ena är att öka förmågan hos lärarutbildare att analysera hur historien direkt påverkar dagens skola. Det blir en förstärkning av forskningsanknytningen i den delen av lärarutbildningen.

– Lärarutbildare måste kunna förstå den roll som vår tolkning av skolans historia spelar idag. Detta är särskilt viktigt nu när uttalanden om skolans kris och förfall används i debatten med liten eller ingen förankring i en historisk verklighet, säger Johannes Westberg.

Historia med direkt relevans idag

Det andra målet är att ge grundläggande bidrag till den internationella forskningen om utbildningshistoria med det nya forskningsfältet tillämpad utbildningshistoria.

– Det handlar om en historisk analys med direkt relevans för dagens utbildningsfrågor.  Alla som vill utvecklas skolan är bundna till historien eftersom både de och skolan är resultatet av historien. Dessutom  är våra tolkningar av historien alltid underlag för våra beslut om framtiden, säger Johannes Westberg.

Forskarskolan lanseras internationellt i samband med konferensen ISCHE 42 som äger rum på Örebro universitet.

– Det blir ett fantastiskt tillfälle att visa upp oss för mer än 300 forskare från samtliga världsdelar, säger Johannes Westberg.

Forskarskolan har en blogg.

Text och foto: Maria Elisson

Fotnot: Bilden på föregående sida är från en lektion i geografi i Anna Sandströms flickskola I Stockholm och är tagen 1911. Finns på Stockholms stadsarkiv

 

Forskarskolan har namnet Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria.

Örebro universitetet utlyser tre doktorandtjänster, resterande sex fördelas jämnt på de tre andra universiteten.

Skolväsendet från förskola till gymnasieskolan ingår. Ramarna för forskningen är vida och kan innefatta studier av till exempel lärarnas status, inkludering, digitalisering, privata skolor, friskolor, pedagogiska idéer, regional utveckling och skolkriserna historia.

En internationell referensgrupp är knuten till forskarskolan, med representanter från universitet i bland annat Italien, Storbritannien, Australien och de nordiska länderna.