This page in English

Örebro universitet på plats 75 bland världens unga universitet

En affisch med texten Örebro University ranked 75th

Örebro universitet placerar sig på plats 75 när Times Higher Education rankar unga lärosäten i världen.
– Det är glädjande att universitetet behåller den höga placeringen trots fortsatt ökad konkurrens, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

Times Higher Education, THE, rankar årligen de främsta universiteten i världen och har en särskild rankningslista för lärosäten som är yngre än 50 år. Bland 414 unga lärosäten i världen rankas Örebro universitet som nummer 75.

– Återigen är den höga kvaliteten i forskningen vid universitetet som bidrar till den fina placeringen, säger Johan Schnürer.

Lärosäten bedöms utifrån fem parametrar – undervisning, forskning, citeringar, internationalisering och samverkan med näringslivet. Örebro universitet utmärker sig särskilt inom indikatorn citeringar – ett mått på att forskare runt om i världen hänvisar till forskning utförd vid Örebro universitet i sina vetenskapliga artiklar.

– Tittar man bara på citeringar hamnar universitetet på plats 30 bland de unga universiteten i världen, vilket är en mycket bra placering, säger Johan Schnürer.

Ökad konkurrens

På rankningen i år är totalt 414 unga universitet med. Förra året var antalet 351 och Örebro universitet låg på plats 74.

Andra svenska universitet som finns med på listan är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, på plats 45, Linköpings universitet på plats 81 och Karlstad universitet på en placering i intervallet 201-250.

Plats 385 i den totala rankningen av världens universitet

Times Higher Education är en av världens högst ansedda universitetsrankningar. På rankningen som omfattar alla universitet och högskolor hamnar Örebro universitet på plats 385. Av runt 20 000 lärosäten som finns i världen ingick 1 396 i den rankningen.

Till THE Young University Rankings 2020

För att inkluderas i rankningen ska två grundkriterier vara uppfyllda. Dels måste lärosätet bedriva utbildning på grundnivå, dels måste lärosätets forskare ha publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar under de senaste fem åren.

Rankningen bygger på lärosätenas egenrapportering, forskares enkätsvar och en citeringsanalys genomfört av ett internationellt förlag.