Örebroforskning ger ögon till robotar

Teknik från Örebro universitet ska hjälpa autonoma robotar jobba på distans med utmanande uppgifter. Kunskap som är mycket användbar i tillverkning av undervattensrobotar.
– Jag ser främst att det här kan användas i olje- och gasindustrin, säger Jimmy Jonsson på Saab Dynamics.

Forskaren Da Sun vid Örebro universitet har genom AI.MEE-projektet Autodive tagit fram tekniker för hur man kan fjärrstyra robotar.

– Det ger operatören möjlighet att styra en eller flera robotarmar för att utföra uppgifter under vatten, säger Da Sun.

Mycket användbar

I projektet har han hjälp av Saab Dynamics, som redan i dag har en flotta undervattensrobotar. Jimmy Jonsson, bildbehandlingsexpert och innovationsledare vid Saab Dynamics innovationskontor, anser att forskningen vid Örebro universitet är mycket användbar för företaget.

– Den största utmaningen inom robotiken är autonomi, att få flera agenter att samarbeta. Många tenderar att ta för stora steg åt gången för att lösa de här problemen, men Da bryter ner dem på ett bra sätt, säger Jimmy Jonsson.

För Da Sun är målet att tekniken blir så pass avancerad att robotarna kan uppfatta omgivningen.

– Teknologin ger robotarna ögon som låter dem identifiera hela världen, omgivningen och deras uppgifter.

Känsliga vatten

Gas, olja, och telekommunikation är bara några exempel på industrier som använder sig av undervattensrobotar. De är också viktiga i känsliga vatten som inte får förorenas, som vattentankar och marina miljöer.

Projektet Autodive är ett samarbete mellan Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park, Region Örebro län och Saab Dynamics, med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Vi hoppas kunna starta ett djupare samarbete mellan oss och Örebro universitet. Det finns väldigt mycket intressant teknik som man utvecklar här på universitetet som har stark koppling till våra produkter, avslutar Jimmy Jonsson.

Text, film och foto: Mikael Åberg