Örebroprofessor blir ledamot i regeringens äldreforskarråd

Amy Loutfi fotograferad genom ett fönster till universitetets robotlaboratorium.

Amy Loutfi blir en av medlemmarna i regeringens äldreforskarråd.

Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet, blir en av ledamöterna i regeringens äldreforskarråd.
Rådet är ett sätt för regeringen att bättre ta tillvara den forskning som kan förbättra livet för äldre.

Totalt femton forskare ingår i det nya rådet. De kommer från olika ämnesområden och ska fungera som ett bollplank till socialminister Lena Hallengren.

Bland annat handlar det om att diskutera hur framtidens äldreomsorg ska utvecklas, hur sjukdomar ska kunna förebyggas och hur fler ska kunna vara friska. Stora utmaningar för samhället när många svenskar lever ett längre liv än tidigare generationer.

"Ser möjligheterna med digitalisering"

Amy Loutfi, som är professor i informationsteknologi, kommer att bidra med kunskap om digitalisering, robotik och artificiell intelligens, AI.

– Jag ser det som ett viktigt tecken på att man ser möjligheterna som digitaliseringen kan erbjuda, säger hon.

Underlätta livet i hemmet

Vid Örebro universitet pågår en bred satsning på forskning kring AI inom olika ämnesområden. De senaste tio åren har forskning pågått inom en rad olika projekt, både på nationell nivå och i EU-samarbeten.

Till exempel har framtidens teknik för att hjälpa äldre testats i en verklighetstrogen miljö. I Ängens forsknings- och innovationslägenhet i bostadsområdet Ladugårdsängen i Örebro har nya idéer och prototyper för underlätta livet i hemmamiljö kunnat provas ut och visas upp.

– Vi har jobbat väldigt länge för att öka kunskapen och medvetenheten om vad det finns för lösningar, säger Amy Loutfi.

 

Text: Jesper Mattsson

Foto: Jesper Eriksson

LEDAMÖTERNA I ÄLDREFORSKARRÅDET

Erik Rosendahl, professor i fysioterapi, Umeå universitet

Clary Krekula, professor i sociologi, Karlstads universitet

Britt Östlund, professor teknisk vårdvetenskap, Kungliga tekniska högskolan

Mats Thorslund, professor i socialgerontologi, Karolinska institutet

Ingmar Skoog, professor i psykiatri, Göteborgs universitet

Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap, Blekinge tekniska högskola

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik, Karolinska institutet

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet

Kristiina Heikkilä, docent, vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Christine Gustafsson, docent, vårdvetenskap, Mälardalens högskola

Annika Taghizadeh Larsson, fil dr, socialt arbete, Linköpings universitet

Pär Schön, docent, socialt arbete, Karolinska institutet

Magdalena Elmersjö, fil dr, socialt arbete, Södertörns högskola

Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet

Linus Jönsson, med dr, Karolinska institutet