Örebroprofessor invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Amy Loutfi är professor och vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Amy Loutfi är professor och vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Amy Loutfi, professor och vicerektor för AI vid Örebro universitet, har valts in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
– Det känns jättebra. Jag brinner för ingenjörsyrket, ingenjör är vad jag är i grunden. Jag har följt IVA väldigt länge och tycker att de spelar en oerhört viktig roll, säger hon.

Den hundraåriga akademien samlar svenska och utländska experter för att ny teknisk kunskap ska utvecklas och komma till nytta i samhället. Syftet är att vara ett lättillgängligt expertorgan, fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik.

– IVA har till uppgift att förbättra samhället genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Kunniga och kompetenta ledamöter är en förutsättning för att uppfylla akademiens syfte. De nyligen invalda ledamöterna, toppnamn inom företagsvärlden och erkända forskare, är en fantastisk resurs till akademien, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Totalt har 42 nya ledamöter valts in i IVA:s tolv avdelningar. Amy Loutfi är en av tre nya ledamöter i avdelningen för teknikens grunder och gränsområden.

– Jag hoppas att jag kan bidra med mina svenska och internationella erfarenheter, min förmåga att tänka strategiskt och att samverka genom att koppla samman olika aktörer, säger Amy Loutfi.