P2 är framtidens lärosal – kan enkelt byggas om efter behov

Louise Pålsson, Anna-Karin Andershed och Kristin Ewins.

Universitetsdirektör Louise Pålsson var med och invigde hörsal P2 tillsammans med prorektor Anna-Karin Andershed och Kristin Ewins, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum.

I fredags invigdes P2 på Örebro universitet – en sal med toppmodern flexibel lärmiljö som snabbt kan anpassas efter undervisningens pedagogiska behov. Salen rymmer närmare 100 personer och kan enkelt göras om från grupparbetsplatser till klassisk sittning för föreläsningar.

P2 ligger på andra våningen i Prismahuset på Örebro universitet. Hitta hit via Mazemap.

– Den här lärandemiljön är ett resultat av det fina, nära och produktiva samarbete som utvecklats vid Örebro universitet kring lärandemiljöer de senaste åren — ett resultat av samarbete mellan olika professioner och målgrupper: arkitekter, IT- och AV-tekniker, lärare, pedagogiska utvecklare, inredare, lokalplanerare och studenter, med stöd av en universitetsledning som i både ord och handling är tydliga med att de vill leda ett universitet där utbildningskvalitet och pedagogisk utveckling är grundpelare i verksamheten, sa Kristin Ewins, föreståndare på Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet under sitt invigningstal.

Kristin Ewins i talarstolen

Kristin Ewins lyfte fram Örebro universitets lokalplanerare Annika Reizenstein som den sammanhållande kraften och visionären bakom P2:s flexibla lärmiljö.

Genom salens olika digitala verktyg och lösningar finns möjlighet att experimentera med och utveckla undervisningen. Universitetet kommer också, genom att utvärdera användningen av P2, kunna dra viktiga lärdomar inför framtida ombyggnationer och lokalutvecklingen.

Joakim Fernandez i hörsal P2.

Joakim Fernandez från Örebro studentkår tycker att P2 är ett bra exempel på hur universitetet och kåren tillsammans jobbar för en god arbetsmiljö.

Joakim Fernandez på Örebro studentkår är en av de studenter som redan hunnit prova på att ha undervisning i P2.

– Det fungerade jättebra att sitta uppdelade i grupper och arbeta med whiteboards, medan läraren kunde gå runt mellan grupperna. Vi på Örebro studentkår jobbar aktivt för att alla studenter ska få den bästa undervisningen och att alla lokaler ska vara så tillgänglighetsanpassade som möjligt, och vi är otroligt glada över det här.

Anna-Karin Andershed och Louise Pålsson klipper band.

Anna-Karin Andershed och Louise Pålsson inviger P2 med en traditionell bandklippning.

Även prorektor Anna-Karin Andershed hyllade den nya, flexibla lärsalen. Hon drog paralleller till det senaste halvårets distansarbete, då många studenter och medarbetare har suttit hemma och arbetat.

– Att få inviga en sal som den här, som representerar det som vi alla har saknat mest – att få samspela och samarbeta med andra – det känns helt rätt, sa hon under invigningen.

P2

I hörsal P2 kan universitetet testa undervisning i större grupper där lokalens möblering kan stötta och stärka pedagogiken och lärandet.

Text: Anna Asplund/Anna Lorentzon
Foto: Annika Reizenstein/Anna Lorentzon

Det här är P2

P2 har plats för 16 grupper med sex personer i varje grupp, dvs 96 personer. Varje grupparbetsplats har en whiteboard och bord och stolar är på hjul för flexibel möblering. Varje grupp har ett HDMI-uttag med möjlighet att via dator få sin presentation redovisad på huvudskärmen i salen.

Golvet i P2 har tre nivåer med ett steg per gradäng samt ramper för full fysisk tillgänglighet. Ingången till salen är förlagd till den inre korridoren där mötesrum P202 byggts om till en öppen yta med sittplatser och gradänger.

De bakre sex grupperna i salen har sina whiteboard på väggen. De tio grupparbetsplatserna i främre delen av salen har en eldriven höj- och sänkbar whiteboard. Gradängväggen har skrivskivor som innebär att salen vid exempelvis terminsstarter kan användas som hörsal i klassisk sittning för föreläsning.

Golvet har textilmatta och väggarna är klädda med akustikpaneler för god akustik. Salen är försedd med hörslinga, wifi, en fem meter lång tredelad whiteboard, projektor och talljud/programljud.

P2 har delvis förverkligats genom samverkansprojektet Örebro Campus Lab, där Akademiska Hus och Örebro universitet tillsammans utvecklar och förverkligar framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö.