Paintball och utebio – om Örebros ungdomar får bestämma

Fem ungdomar utanför Örebro universitet.

I den bakre raden står Marcus Joyce och Tilda Borgström tillsammans med gruppens studentambassadör Zara Stephen. Framför dem står Philip Lahdo och Rebecka Ahmeckovic.

Genom Örebro universitets Summer College har ungdomar tagit fram idéer på hur offentliga platser i Örebro kan göras tryggare och mer attraktiva. Nu ska projekten presenteras för stans politiker.
– Det har varit väldigt kul, och vi har lärt oss att samarbeta, säger deltagaren Rebecka Ahmeckovic.

Linje 14

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun som startade 2003. Kärnan i verksamheten är möten mellan studenter och högstadieelever, med syfte att inspirera fler ungdomar till att studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet.

Varje år genomförs över 500 aktiviteter, som studiehjälp, workshops, studiebesök och Summer College. Årligen medverkar ungefär 2500 ungdomar i Linje 14s aktiviteter och totalt är 80 studenter aktiva i verksamheten.

Totalt 24 ungdomar som nyss slutat nian har under tre veckor sommarjobbat i projektet Summer College vid Örebro universitet. Ungdomarna kommer från någon av samarbetsskolorna i Linje 14.

Deltagarna blev tilldelade ett område som de fritt fick fundera på hur det kunde utvecklas. Rebecka Ahmeckovic, Tilda Borgström, Philip Lahdo och Marcus Joyce har tittat på hur Karlslund kan bli mer attraktivt. De vill bland annat se en paintballbana, utebio vid Karlslunds herrgård, och mer belysning för att göra området tryggare.

– Vi hade väldigt många idéer. Ibland var vi överens, och vid andra tillfällen fick vi kompromissa, säger Philip Lahdo.

Filmvisning

En idé som han fick skrota var planen på en gokartbana.

– Jag ville också ha en gokartbana, men de andra sa nej, säger Marcus Joyce.

De sex grupperna redovisade sina idéer i fredags med filmvisning på Örebro universitet. Några punkter var återkommande – och deltagarna var överens om att det saknats tänk på ungdomar när platserna utformades. Andra förbättringspunkter som flera grupper tog upp var brist på belysning och omständlig kollektivtrafik.

Ingen av ungdomarna i Tilda Borgströms grupp kände varandra innan de började jobba tillsammans. De uppger att arbetet har gått bra, trots att de ibland hade olika åsikter.

– Vi har inte haft någon tydlig ledare, utan turats om att leda. Visst har vi tyckt olika, men vi har inte direkt bråkat, säger Tilda Borgström.

Mer kreativa

Det är fjärde året i rad som Summer College anordnas. Nytt för i år är att universitetet har valt deltagarna bland hundratals sökande. Tidigare har de valts ut av Örebro kommun, och de flesta har gått på gymnasiet.

– Årets deltagare har varit mer kreativa än tidigare. Det känns också kul att vi har kunnat välja elever från Linje 14s samarbetsskolor, säger Nadin Aldeeb, projektansvarig Summer college.

Hon är mycket nöjd med projektet och tycker att deltagarna tagit sig an uppgifterna bra trots att de är yngre än tidigare år. Nytt för i år är också att de sex arbetsgrupperna gjort varsin film som ska visas för politikerna i Örebro kommun i september.

– Kommunen tar verkligen det här på allvar, de ser hur värdefullt ungdomarnas arbete är.

Inga studiebesök

På grund av situationen med coronaviruset har man också tvingats ändra upplägget på årets Summer College. Ungdomarna har inte kunnat göra några studiebesök, och en del av undervisningen har hållits digitalt. I Summer College får ungdomarna – precis som vid universitetsstudier – stor frihet.

– I skolan är de vana att någon säger till dem vad de ska göra, men här får de ta egna initiativ och det har funkat jättebra, säger Nadin Aldeeb.

Förutom Karlslund har deltagarna jobbat med ett område vid Örebro slott och naturområdet Oset. Deltagarna vid Summer college får lön av Örebro kommun genom kommunens feriepraktik. Varje grupp har också fått stöd av en studentambassadör som går på Örebro universitet.

Text och foto: Mikael Åberg