"Ett viktigt och välkommet besked" - rektor om regeringens beslut om undervisning i höst

Örebro universtitet exteriört.

Regeringens beslut om att tillåta vanlig undervisning på universiteten igen ligger i linje med de förberedelser som pågår på Örebro universitet.
– Det är ett viktigt och välkommet besked, säger rektor Johan Schnürer.

Redan tidigare hade Örebro universitet tagit beslut om att förbereda ett öppnande av campusområdet nästa termin. Dagens besked från regeringen betyder att planeringen kan fortsätta för att både kunna undervisa på campus och ha en del av undervisningen på distans.
– Det är särskilt viktigt att våra nya studenter får komma hit, bli välkomnade och lära sig hur studier vid ett universitet går till, säger Johan Schnürer.

Fler utomhusmiljöer

Vid Örebro universitet pågår också en planering för att kunna hindra spridning av covid-19 vid nästa terminsstart. Introduktionen för nya studenter kommer att ske på ett annat sätt än tidigare. Tentamenssalar förbereds för att prov ska kunna ske i mindre grupper med skydd mot smittspridning i lokalerna. Dessutom kommer fler miljöer där det går att vistas utomhus att göras i ordning.
– Vi ska ta vårt ansvar för att minska smittspridningen, säger Johan Schnürer.

Beredda ställa om

Redan idag finns affischer uppsatta på många ställen på universitetet, där studenter och anställda påminns om vikten av att hålla avstånd, tvätta händerna och att stanna hemma när det är möjligt. Både nya och gamla studenter kommer att få tydlig information vid terminsstarten om hur de kan agera för att undvika att smitta eller bli smittad.
Det finns också en plan för att för att kunna återgå till undervisning på avstånd om coronaläget skulle förvärras när nästa termin startar.
– Vi har hela tiden en beredskap för att snabbt ställa om vår undervisning till helt digital igen, men vi hoppas slippa det den här gången, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer.

 

Text: Jesper Mattsson

Foto: Kicki Nilsson, ICON Photography