Rektorsblogg: Mot ljusare tider

Porträtt av rektor Johan Schnürer.

Det har ju på många sätt varit ett mörkt år. Vi har nu dessutom haft ett par riktigt ljussvaga månader där Lucia-sångens strof ”sol som jord förlät” (övergett) verkligen känts på pricken.

När detta skrivs är natten som längst men redan imorgon börjar det ju faktiskt ljusna.

Tack vare stora framsteg inom naturvetenskap, medicin och teknologi ser vi också en annan ljusning när vi med vaccinernas hjälp nu äntligen kan börja trycka tillbaks corona-viruset. Förhoppningsvis kommer sedan världen att kunna komma tillbaks till ett mer normalt tillstånd i slutet av 2021. För Sveriges del kan man nog gissa på ett betydligt bättre läge redan i slutet av våren.

Det har varit ett besvärligt år men jag är djupt imponerad över hur alla medarbetare klarat en snabb digital omställning, med fortsatt goda prestationer inom forskning, utbildning och vår stödverksamhet. Vi ser ju alla fram emot att kunna mötas i verkliga livet men just nu får vi tyvärr avstå ytterligare en tid. Under tiden kan vi ändå glädjas över alla de möjligheter teknikutvecklingen skapat åt oss.

Vi kan också glädjas över att regeringen nu lagt fram en Forsknings- och innovationsproposition med betydande satsningar på lärosätessektorn. FoI-proppen lyfter ett antal prioriterade forskningsområden där Örebro universitet står väl rustat att bidra. Direkt efter årsskiftet kommer universitets- och fakultetsledningar att träffas för att diskutera hur vi bäst skall positionera oss inför detta.

Man kan också konstatera att man föreslår ändringar i högskolelagen för att vidga samverkansuppdraget, stärka internationaliseringen och främja det livslånga lärandet. Även här ser jag att vårt universitet är väl rustat för kommande uppdrag.

Man föreslår också ett mycket viktigt tillägg i högskolelagen: ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas”. Detta är bra, men det hade varit ännu bättre, om man som vi och många andra remissinstanser föreslog, ersatt det inledande ordet I med För. Den lilla justeringen hade inneburit att även staten och samhället i stort hade haft ett lagstadgat ansvar att främja och värna den akademiska verksamheten. Regeringens lagförslag lägger ju hela ansvaret på högskolornas interna processer, även om vi vet att många externa aktörer kan påverka den akademiska friheten. Trots denna invändning är lagförslaget definitivt ett steg i rätt riktning.

Nu tänker säkert några av er att nu får det väl ändå vara nog med ”rektorianska” reflektioner över högskolepolitiken. Och – ja det är verkligen så sant och på tiden. Nu väntar istället några veckor där vi förhoppningsvis alla kan hitta utrymme för välbehövlig vila och avkoppling. Där ljuset inte kommer från dataskärmar utan från julgranar och tomtebloss – och från en sol som sakta men säkert vänder åter till våra breddgrader.

 

Jag önskar er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Johan

Johan Schnürer, rektor